Hackathon: een innovatieve herstart van de keuzedelen Ondernemerschap & Ondernemend gedrag

Met de heropening van de mbo-scholen moeten docententeams invulling geven aan de nieuwe anderhalvemetereconomie. Veel docenten willen bij de herstart de mogelijkheden van het afstandsonderwijs blijven benutten. Maar hoe dan en in welke mix of vorm? Wij nodigen u uit als professional hierover mee te denken.

Zeker voor ondernemerschapsonderwijs biedt afstandsonderwijs mogelijkheden in de vorm van samenwerking in teams tussen onderwijslocaties en tussen opleidingen. Tegelijkertijd bieden de enorme hoeveelheid sociale en economische vraagstukken waar regio’s voor staan aanknopingspunten voor nieuw aantrekkelijk ondernemerschapsonderwijs. Hoe kun je eenzame ouderen helpen, hoe kunnen kunstenaars en muzikanten weer geld verdienen? Allemaal uitdagingen, en daarmee kansen, om waarde te creëren in onderwijsprojecten in de ondernemende keuzedelen. Maar hoe doe je dat als docent? Wat zijn goede opdrachten en wat is een goede mix van online en offline leren?

Hackathon door O2LAB in samenwerking met ECBO

Om hier snel een antwoord op te vinden organiseert O2LAB in samenwerking met ECBO een hackathon om binnen 8 uur concrete aanpakken te ontwikkelen die het ondernemerschapsonderwijs vanaf de herstart in september kan gaan gebruiken. Deze bijeenkomst bestaat uit 3 delen: een voor-, een uitvoerings- en natraject. Het voortraject dat wordt uitgevoerd tijdens de schoolvakantie bestaat uit een online platform waarop professionals uit het veld ideeën kunnen achterlaten voor de hackathon. De beoogde opbrengst van de hackathon zijn prototypes van leeractiviteiten/opdrachten/projecten die in het natraject worden uitgewerkt. Deze prototypes worden in oktober 2020 beschikbaar gesteld via O2LAB.

Platform

Het platform waar u alvast uw ideeën kunt achterlaten voor de hackathon vindt u via: https://padlet.com/tschoemaker/ondernemerschapsonderwijsExterne link.

Ondernemerschap in het onderwijs

RVO ondersteunt bij ondernemerschap in het onderwijs. Het O2LAB-programma werkt daarvoor samen met ondernemers, docenten en leerlingen aan meer en beter ondernemerschap in het onderwijs. O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren. De samenleving vraagt in toenemende mate om deze mindset en vaardigheden. Het streven is dat onderwijs en bedrijfsleven daarin meer gaan samenwerken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ondernemerschap in het onderwijs? Kijk dan op de pagina van O2LABExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Zutphen

Datum

Do 17 sep 2020

Tijd

9:30 - 17:00 uur

Kosten

Deelname is gratis

Direct aanmelden