Handelsmissie circulaire economie in België

Bent u actief op het gebied van de circulaire economie en wilt u deze expertise in België inzetten? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië tijdens de fysieke handelsmissie van 17 tot en met 19 november 2021.

Als buurlanden zijn Nederland en België economisch sterk met elkaar verbonden. Door de transitie naar een circulaire economie kan de handelsrelatie de komende jaren nog intensiever worden.

Tijdens deze handelsmissie kunt u volop netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten.

Circulaire economie in België

De overgang naar een circulaire economie zal in België naar verwachting bijna 100.000 nieuwe banen opleveren en een toegevoegde waarde van € 7,3 miljard. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

België is koploper op het gebied van onder meer recyclingvraagstukken en hernieuwbare plastics. Verschillende investeringen zijn gericht op versterking van de circulaire economie in de 3 gewesten. Bijvoorbeeld:

 • € 700 miljoen voor de bouw van 3 nieuwe recyclingcentra voor plastic afval. Doel is om in 2023 65% van het huishoudelijk afval te kunnen recyclen.
 • € 35 miljoen voor nieuwe technologieën en waardeketens, zoals innovatieve recyclingtechnieken (ook van complexe producten), het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen of het inzamelen van afval.
 • € 30 miljard om tussen nu en 2050, driemaal zo veel renovaties in de bouw uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt fors ingezet op circulair bouwen en verbouwen.

De knowhow die België de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, kan de weg openen naar nieuwe markten en samenwerking met buurlanden.

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties die:

 • actief zijn in de sectoren gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en/of woningbouw), en plastics & chemische recycling;
 • technologieën, producten of services aanbieden om de transitie naar een circulaire economie binnen deze sectoren te versnellen of bestendigen;
 • de Belgische markt willen verkennen;
 • zaken doen, of willen doen op de Belgische markt;
 • zakenpartners zoeken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek aan België heeft deelgenomen.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de circulaire marktkansen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;
 • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • uw eigen Belgische contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • te profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Belgische markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Belgische markt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt, door consortia te vormen en door publiek-private samenwerking.

Voorlopig programma

Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld. Hierbij houden wij rekening met de input van deelnemende bedrijven.

DatumActiviteiten
woensdag 17 novemberPlenaire kick-off van de handelsmissie, met:
 • introductie tot de circulaire marktkansen in België
 • vakinhoudelijke rondetafelgesprekken
 • pitchborrel en diner met het Belgische netwerk
donderdag 18 november
 • field visits Bebouwde Omgeving/Plastics in Vlaanderen/Wallonië
 • netwerken met invloedrijke bedrijven en organisaties
 • receptie op de residentie van de Nederlandse ambassade in Brussel
vrijdag 19 november
 • ontbijt bij een voorbeeldproject
 • rondetafelsessies met de Gewesten
 • bezoek aan een project
 • slot- en netwerkbijeenkomst
 • vervoer richting hotel van de Nederlandse deelnemers

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste inschrijfdatum is 1 november 2021. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus). De voertaal is overwegend Nederlands. Sommige programmaonderdelen zijn in het Engels.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Brussel, Enterprise Europe Network en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De missie wordt uitgevoerd met lokale partners op het gebied van circulaire economie.

COVID-19 Clausule

In verband met de COVID-19-ontwikkelingen bestaat er een risico dat de missie niet plaats kan vinden op de genoemde datum. Daarom zal 6 weken voorafgaand aan de missie een go/no-go-moment worden ingelast. Is op dat moment het reisadvies tussen België en Nederland rood of oranje, dan stellen we de missie uit en plannen een nieuwe datum in.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

Mihill Luli, Business Development Coach België, RVOT: 06 5251 9135E: mihill.luli@rvo.nl

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt ondernemers bij het vinden van handelspartners, technologische samenwerking en geeft advies over financiering en EU-wetgeving. In totaal zijn er bijna 600 organisaties in meer dan 60 landen lid van dit netwerk. In Nederland maken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en KVK deel uit van dit door de Europese Commissie ondersteunde netwerk. Meer informatie vindt u op www.enterpriseeuropenetwork.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Brussel en omgeving

Datum

Wo 17 nov 2021 - 19 nov 2021

 • Uiterste aanmelddatum is 1 november
 • Kosten: € 500 per bedrijf, excl. btw
 • Maximaal 1 deelnemer per bedrijf
 • Voertalen Nederlands en Engels
Direct aanmelden