Handelsmissie naar EXPO, Abu Dhabi en Dubai (VAE)

Is uw bedrijf actief in de sectoren water, duurzame energie of circulaire economie? En wilt u zakendoen met en contacten leggen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)? Neem dan van 16 januari tot en met 20 januari 2022 deel aan deze handelsmissie naar Abu Dhabi en Dubai.

De missie is de perfecte gelegenheid om uw netwerk in de regio te verdiepen en te verbreden. Daarnaast kunt u nieuwe zakelijke kansen in de VAE én de Golfregio verkennen en bestaande kansen vergroten.

U bezoekt tijdens deze missie 2 evenementen: de Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) en de Expo 2020 Dubai (EXPO). Een bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (nader te bepalen en bevestigen) zal ook betrokken zijn bij deze missie. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Let op: Voor deze handelsmissie geldt een COVID-19-clausule.

Nederlandse deelname Expo 2020 Dubai (EXPO)

Vanaf oktober 2021 neemt Nederland deel aan EXPO, de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. Onder het motto 'Uniting water, energy and food', presenteert ons land zich 6 maanden lang in een uniek paviljoen op het EXPO-terrein.

Van 17 tot en met 19 januari 2022 vindt de Abu Dhabi Sustainability Week plaats. Nederland neemt hieraan deel met een paviljoen op de World Future Energy Summit. U kunt uw bedrijf ook hier presenteren.

Nederlandse evenementen

Tijdens de missie zijn er verschillende evenementen in het Nederlandse EXPO-paviljoen, zoals de EU Circular Days en een waterprogramma. Daarnaast organiseert Nederland op 18 en 19 januari de 'Water-Energy-Food Summit, in samenwerking met de VAE en Jordanië.

Lees meer over de Nederlandse deelname aan de Expo 2020 Dubai op de website van Dutch Dubai.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

Water

 • Stedelijk waterbeheer (urban resilience), watermanagement in bebouwde omgeving
 • Integraal waterbeheer in gebieden met waterschaarste
 • Wateraansluitingen
 • Smart water management, duurzame waterbehandeling

Duurzame energie

 • Zonne-energie

Circulaire economie

 • Circulaire bouw en infrastructuur
 • Circulaire kunststoffen
 • Afvalmanagement

Hulp bij het grijpen van uw zakelijke kansen

Tijdens deze handelsmissie:

 • helpen wij u om uw kansen in de Verenigde Arabische Emiraten in kaart te brengen.
 • ondersteunen wij u in het opvolgen van bestaande of eerder gelegde contacten. Dit kunnen bijvoorbeeld contacten zijn die u afgelopen november tijdens de eerdere handelsmissie naar de VAE en EXPO heeft opgedaan.
 • geeft de aanwezigheid van bewindspersonen u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.
 • kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om in het bijzijn van de bewindspersonen bijvoorbeeld contracten of een intentieverklaring te ondertekenen.
 • nodigen wij in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Waarom meedoen?

De VAE is een belangrijke handelspartner van Nederland in de Golfregio. Ruim 350 Nederlandse bedrijven zijn actief in de VAE. Ze gebruiken het land vaak als uitvalsbasis voor de rest van de Golfregio, Afrika en Zuid-Azië. De VAE heeft sinds de jaren ’70 een enorme economische ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot een moderne economie. Tegenwoordig is de VAE een belangrijke economische, financiële en logistieke hub voor de regio.

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volop mogelijkheden op het gebied van water, duurzame energie en circulaire economie. Deze kansen kunnen bovendien bijdragen aan een duurzame en leefbare stedelijke omgeving in de VAE. EXPO is bovendien een evenement waar de hele wereld samenkomt. Dit geeft u de mogelijkheid om breder dan de VAE kansen in kaart te brengen en contacten te leggen. Reist u mee om deze kansen verder te verkennen?

Heeft u de missie van 31 oktober - 4 november gemist? Kijk dan naar een korte impressie en meld u aan voor de missie in januari.

Voorlopig programma

De missie vindt plaats van 16 januari tot en met 20 januari 2022.

Op 16 januari vindt het waterprogramma op het Nederlands paviljoen op EXPO plaats. U kunt deelnemen aan verschillende thematische sessies.Op 17 januari kunt u aansluiten bij het programma van de EU Circular Days in het Nederlandse EXPO-paviljoen.Op 18 januari is er een programma op het vlak van de circulaire economie, ook in het Nederlandse EXPO-paviljoen.Op 18 en 19 januari is er gelegenheid voor deelname aan programmaonderdelen van de trilaterale Water-Energy-Food Summit.Donderdag 20 januari staat in het teken van individuele matchmaking.

Bekijk het voorlopige Engelstalige programma (pdf).

Het staat deelnemers vrij om aansluitend aan deze missie vervolgafspraken te maken.

Programmaonderdelen

Het programma heeft zowel gezamenlijke als sectorspecifieke onderdelen. Sectorspecifieke onderdelen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval vragen wij deelnemers om van tevoren een keuze te maken.

In hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Informatieve seminar(s)
 • (Sectorspecifieke) bedrijfsbezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie / handelsdiner
 • Bezoek aan EXPO
 • Bezoek aan ADSW: op deze beurs organiseert Netherlands Water Partnership (NWP) het Nederlandse paviljoen. U kunt hier uw bedrijf presenteren en gasten ontvangen. Bekijk de mogelijkheden hiervoor op de website van NWP.
 • Individuele matchmaking

De programmaonderdelen vinden plaats op verschillende locaties, zowel op het EXPO-terrein als in Dubai en in Abu Dhabi. De voorwaarde hierbij is dat het volgens de dan geldende coronamaatregelen mogelijk is om tussen de verschillende Emiraten te reizen.

Watermissie Oman en Saoedi Arabië

Vrijwel aansluitend aan deze missie is er een watermissie naar Oman en Saoedi Arabië. Hiervoor geldt een aparte inschrijving.

Kosten en deelname

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie. Het dienstenpakket bevat:

 • deelname aan de collectieve programmaonderdelen;
 • individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • handelsreceptie / handelsdiner;
 • netwerkevenementen;
 • bezoek aan EXPO, voor zover opgenomen in het missieprogramma;
 • bezoek aan de ADSW, voor zover opgenomen in het missieprogramma;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het collectieve missieprogramma).

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over uw reis en verblijf.

Deelname

 • Meld u aan. Dat kan tot uiterlijk 9 december 2021.
 • Op deze handelsmissie is een maximum aantal van 50 deelnemers van toepassing.
 • Per organisatie kan slechts 1 persoon aan het missieprogramma deelnemen.
 • Mocht de inschrijftermijn worden verlengd en u meldt zich aan na 9 december, dan kunnen wij uw deelname aan individuele matchmaking niet garanderen.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, wordt er geselecteerd op basis van overeenstemming met de inhoudelijke focus en moment van aanmelding. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

COVID-19-clausule

Mocht het reisadvies in de periode tot vertrek ten nadele wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Let op: zonder vaccinatie en PCR-testen kunnen wij uw deelname aan alle programmaonderdelen van deze missie niet garanderen.

Individuele Emiraten hanteren verschillende regels i.v.m. COVID-19. Voor toegang tot beurzen, events en publieke ruimtes in het Emiraat Abu Dhabi, is vaccinatie verplicht. EXPO is alleen toegankelijk met vaccinatie of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur. Voor andere evenementen en bezoeken is toegang mogelijk met vaccinatie en/of negatieve PCR test van maximaal 48-96 uur (afhankelijk van de dan geldende eisen van de gesprekspartner of het te bezoeken bedrijf/locatie).) Elke deelnemer moet bereid zijn PCR-testen te ondergaan en u wordt geadviseerd om volledig gevaccineerd te zijn.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in de VAE. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts, Projectmanager missiesE: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Margriet Veenstra, Projectmanager missiesE: margriet.veenstra@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het consulaat-generaal in Dubai, de ambassade in Abu Dhabi en betrokken publieke en private partners, waaronder VNO-NCW/MKB Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees informatie over IMVO en specifieke informatie over verantwoord ondernemen in de Golfstaten.Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Verenigde Arabische Emiraten

Datum

Zo 16 jan 2022 - 20 jan 2022

Tijd

9:00 uur

 • Kosten zijn €950 exclusief btw per organisatie
 • Uiterste aanmelddatum is 9 december
 • Voertalen zijn Engels en Nederlands
Direct aanmelden