Handelsmissie Tech solutions for a responsible future - CES 2022

Bent u een start-up of een scale-up in 'responsible tech', met name ook in 'emerging en enabling technologieën'? Neem dan van 5 tot en met 8 januari 2022 deel aan de fysieke editie van CES in Las Vegas, Nevada. Nederland neemt deze keer deel met liefst 2 paviljoenen voor start-ups en scale-ups.

Sinds 1967 is CES Las Vegas uitgegroeid tot het wereldwijde podium voor innovatie. Elk jaar komen hier meer dan 180.000 deelnemers vanuit meer dan 160 landen bij elkaar. CES is dé plek om contact te leggen en zaken te doen met investeerders, corporates en tech influentials. Meer dan 6.000 aanwezige journalisten en bloggers bieden de deelnemers unieke kansen om internationale publiciteit voor hun innovaties te genereren.

Nederlandse paviljoenen: Tech Square en Next Level Innovations

Nederland neemt in 2022 deel aan CES met maar liefst 2 paviljoenen. Dit zijn het 'Netherlands Tech Square' voor start-ups en het 'Netherlands Next level Innovations Pavilion' voor scale-ups. In totaal kunnen ongeveer 70 start-ups en scale-ups deelnemen.

Deze internationale handelsmissie is een mooi platform om uw product internationaal te lanceren, te schalen en te valideren bij een wereldwijd publiek. Zo krijgen deelnemers maximale publiciteit en media-aandacht voor Nederlandse innovatieve oplossingen. Op speciaal verzoek van CES-alumni komt er dit jaar ook een scale-up paviljoen.

Voor welke start-ups en scale-ups?

Ongeveer 50 start-ups worden geselecteerd voor het start-up paviljoen Netherlands Tech Square (61928 Sands Eureka Park). Daarnaast worden rond 20 scale-ups geselecteerd voor het Netherlands Next level Innovations pavilion (50833 Sands A-C Country Pavilions). Kijk voor meer informatie op de CES-website.

Thema's

De Nederlandse deelname aan CES 2022 legt de nadruk op 'Responsible Tech'. Hierbij ligt de focus op de gebieden van emerging en enabling technologieën. Het gaat hierbij vooral om:

 • Sustainability & Resilience
 • Health & Wellness
 • Smart City & Smart Home
 • Smart Mobility, Vehicle Tech
 • Data Security, Big Data
 • AI & Robotics, Quantum Computing
 • Telecom/5G, IoT, Photonics, NanoTech

Andere productcategorieën zoals geformuleerd door Consumer Technology Association (CTA) staan op de CES-website.

Selectie

Bedrijven die zich hebben aangemeld zullen worden geselecteerd door een onafhankelijke expert jury op basis van een aantal kwalificaties en moeten goedgekeurd worden door de CTA.

Voorwaarden en criteria CTA

Wilt u deelnemen aan deze inzending, dan moet u voldoen aan de voorwaarden die beursorganisator Consumer Technology Association (CTA) aan deelnemende bedrijven stelt. Accepteert CTA uw inschrijving niet, dan vervalt uw aanmelding en uw recht op de subsidie (zie verder op deze pagina onder het kopje '50% subsidie').

Deelname staat open voor organisaties die goedkeuring hebben van CTA en voldoen aan onderstaande criteria:

 • Zij passen binnen een door CTA bepaald interessegebied en vertegenwoordigen een van de technologieën waar Nederland zich op internationale schaal in onderscheidt, binnen de aangegeven focus-gebieden.
 • Het betreft een technologie met de potentie om bij te dragen aan een verantwoordelijke toekomst, een 'responsible future' technologie.
 • Het product of de dienst is innovatief en potentieel baanbrekend.
 • Het product is beschikbaar om gedemonstreerd te worden met een functionerend businessmodel.
 • Het bedrijf heeft de ambitie om op korte termijn internationaal op te schalen.

Criteria voor start-up paviljoen

Extra criteria vanuit CTA voor deelname aan het start-up paviljoen op Eureka park (dit geldt niet voor het scale-up paviljoen):

 • Als een bedrijf het eerste product lanceert, moet dit product gelanceerd zijn op of na 1 januari 2020.
 • Crowdfundingcampagnes, pre-orders en beta-stage zijn toegestaan.
 • De technologie moet gedemonstreerd kunnen worden als een prototype of een software-ontwerp. Papier/concept entries zijn niet toegestaan.
 • Start-ups kunnen maximaal 2 jaar op Eureka Park staan. Start-ups die op Eureka Park exposeerden tijdens CES2020, kunnen dit jaar weer deelnemen. Deelname aan de digitale missie naar CES2021 telt in dit geval niet mee.

Programma en voorbereiding

Onderdeel van de missie is een intensief voorbereidings- ofwel 'prep'-programma dat bestaat uit:

 • op maat gemaakte masterclasses
 • personal coaching
 • lead generation
 • PR-ondersteuning voor de Nederlandse CES-deelnemers.

U krijgt hierover meer informatie na inschrijving en selectie.

Belangrijke data en deadlines

DatumDeadline
16 juliDeadline aanmelding als spreker op CES.
10 septemberSluiting aanmeldingen voor CES 2022-missie.
Half september(precieze datum volgt): Deadline aanmelding CES Innovation awards.
Half september(precieze datum volgt): Geselecteerde deelnemers krijgen bericht over deelname (in afwachting van CTA goedkeuring).
14 oktober

CES Unveiled Amsterdam, in Amsterdam (fysiek evenement):

 • Persmoment: Unveiling NL delegation naar CES2022
 • Kick Off van het Prep-for-CES-programma
 • Beursvloer & marketplace: ontmoet en leg connecties met andere co-founders, investeerders en bedrijfsleiders.Prep-for-CES-bijeenkomsten (fysiek): 11 november, 9 december (beide data nog definitief vast te leggen)
 • Geïnteresseerd in deelname? Ga naar de website van CES Unveiled.

Deelname en kosten

De aanmelding is gesloten. De voertaal is Engels.

Voor start-ups zijn de kosten voor deelname ongeveer € 4.000. Dit zijn de kosten van private grondhuur, standbouw en deelname aan de voorbereidingssessies. De kosten voor scale-ups zijn vergelijkbaar, maar liggen iets hoger. Het exacte bedrag wordt nog vastgesteld. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

50% subsidie

U kunt 50% subsidie krijgen voor de deelnamekosten. Speciaal voor deze missie is een subsidie-arrangement ontwikkeld. Als u voldoet aan de voorwaarden betaalt u ongeveer € 2.000 per bedrijf. De andere 50% betaalt RVO. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan betaalt u rond € 4.000 per bedrijf.

De logistieke organisatie van deze handelsmissie wordt uitbesteed aan een voorkeursleverancier van RVO.

Procedure subsidie-aanvraag

Als u voldoet aan de voorwaarden en zich op tijd registreert, komt u in principe in aanmerking voor een subsidie-arrangement. Bij uw aanmelding geeft u aan of:

 • uw bedrijf een mkb-bedrijf is;
 • uw bedrijf, of de groep waartoe het behoort, in de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimis-steun (kies verklaring de-minimis) heeft ontvangen. Bij de-minimis-steun kunt u denken aan de diverse voucherregelingen die door RVO worden uitgevoerd, borgstellingskrediet en diverse regionale regelingen. Als er sprake is van de-minimis-steun, is dit in de subsidiebeschikking vermeld.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deelname aan deze vakbeurs of over de selectieprocedure van CTA? Neem dan contact op met het recruitment team, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

Marjan BlumbergT: 06 3942 8020E: marjan@cesunveiledams.tech

Willem DrostT: 06 2818 8844E: willemdrost@enterprisesolution.nl

Of, namens RVO:Maurits BergerT: 06 2564 1019E: CESUnveiled@rvo.nl

Kijk voor meer informatie over de Consumer Electronic Show op de website van CES.

Organisatie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert deze beursdeelname in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het consulaat-generaal in San Francisco en andere publieke en private partners.

COVID-19, veiligheid en gezondheid

De organisatie neemt woensdag 10 november 2021 een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie. Dat gebeurt op basis van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de VS geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd.

Mocht het reisadvies in de periode vanaf 10 november tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Bij annulering van de handelsmissie en CES Las Vegas 2022 worden uiteraard geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Reis-en verblijfskosten vallen echter wel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende onderneming. Wij raden aan hier bij het boeken rekening mee te houden.

Beursorganisator CTA eist dat iedereen die CES 2022 in Las Vegas bezoekt, volledig is gevaccineerd. Daarnaast volgt CTA de regels van de federale en regionale overheid en de aanbevelingen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nadere richtlijnen en instructies kunnen volgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

MVO-zelfscan

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Las Vegas, VS

Datum

Wo 5 jan 2022 - 8 jan 2022

Tijd

8:00 uur

 • Uiterste aanmelddatum is 10 september
 • Voertaal is Engels
Direct aanmelden