Zoeken

Handelsmissie watersector en maritiem cluster naar India

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren.

Watersector

 • Deltasamenwerking / waterveiligheid;
 • waterzuivering- en zekerheid;
 • watermanagement.

Maritiem cluster

 • havenontwikkeling en 'slimme en duurzame havens';
 • 'groene' scheepvaart;
 • kust- en binnenvaart;
 • maritiem transport;
 • scheepsbouw en -recycling;
 • scheepsonderhoud en -berging;
 • baggertechnologie;
 • maritiem onderwijs, training en onderzoek;
 • slimme logistiek ('smart logistics').

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten uit de watersector en het maritieme cluster:

 • kennismaken met de Indiase markt;
 • marktkansen in India onderzoeken;
 • bestaande contacten in India verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Indiase zakenpartners, opdrachtgevers en/of Indiase overheden.

De aanwezigheid van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft u de kans om op hoog niveau contacten te leggen in India en deze uit te bouwen. Ook kunt u in het bijzijn van minister Harbers contracten, intentieverklaringen of andere overeenkomsten ondertekenen.

Afhankelijk van uw sector (water of maritiem) worden Delhi (beide sectoren) en Mumbai (alleen maritiem) bezocht.

Kansen voor de watersector

India weet dat water belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land. De uitdagingen op het gebied van water zijn groot. India heeft ieder jaar veel problemen door overstromingen en droogte. Daarom liggen in India marktkansen voor u op het gebied van de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van water.

Nederland en India werken samen in watermanagement. Daarin staat de Indiase vraag naar de juiste kennis en ervaring in waterveiligheid, -kwaliteit en -zekerheid centraal. De Nederlands-Indiase samenwerking is sterk en geeft beide landen voordelen.

Achtergrond kansen voor de watersector

 • Het werkbezoek in 2018 van de minister-president en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, en het staatsbezoek in 2019 hebben de watersamenwerking met India verder verstevigd.
 • In april 2021 benadrukten de minister-presidenten Rutte en Modi (India) tijdens hun topontmoeting de sterke en goede watersamenwerking. Daarbij lanceerden zij het Strategic Water Partnership inclusief een jaarlijks overleg op ministerieel niveau.
 • In maart 2022 ondertekenden minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en zijn Indiase tegenhanger het Strategic Water Partnership. Dit is de basis voor de watersamenwerking op de lange termijn tussen Nederland en India.
 • De samenwerking tussen India en Nederland verschilt van andere landen door een langetermijnaanpak en een allesomvattende benadering van watermanagement.
 • Het Strategic Water Partnership werkt samen aan waterveiligheid in de deelstaten Kerala en West-Bengalen. Ook draagt het partnership bij aan de National Mission for Clean Ganga (waterzekerheid en -kwaliteit).

Kansen voor het maritieme cluster

India biedt ook genoeg kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de maritieme sector.

Het Indiase ministerie van Havens, Scheepvaart en Waterwegen heeft plannen voor meer dan 150 projecten (bron: Maritime Vision 2030). Deze projecten hebben een waarde van ongeveer € 35 miljard. De projecten variëren van havenontwikkeling en scheepsbouw tot passagiersvervoer en binnenvaart. Belangrijk zijn daarbij verbetering van de logistieke efficiëntie en vergroening van de sector.

Achtergrond kansen voor het maritieme cluster

 • Het Nederlandse maritieme cluster is van oudsher actief op de Indiase markt (havensamenwerking, binnen- en kustvaart, baggeren en scheepsbouw).
 • Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een officiële relatie met het Indiase ministerie van Havens, Scheepvaart en Waterwegen. De overeenkomst Maritieme Samenwerking is de laatste jaren vaker vernieuwd. Dit 'Memorandum of Understanding' (MoU) uit 2017 is in oktober 2021 verlopen en zal worden vernieuwd. De nadruk ligt nu meer op 'smart en sustainable shipping' (duurzame scheepvaart en transport) om zo lokale havens, binnen- en kustvaart en maritieme logistiek te verbeteren in India.
 • Tijdens het staatsbezoek aan India in 2019 zijn al veel maritieme onderwerpen besproken.
 • Tijdens de aankomende handelsmissie zal in Delhi het MoU Maritieme Samenwerking getekend worden. Hierin zijn nu ook de recycling van schepen en samenwerking in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor vergroening van schepen opgenomen. Het MoU geeft richting aan verdere vergroening en verbeterde efficiëntie van de maritieme samenwerking met India. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.
 • In november 2022 vond in Mumbai een 5e, succesvol maritiem forum en een binnenvaartseminar in Calcutta (India) plaats. Op de agenda stonden: scheepsbouw, digitaal transport, verbetering van infrastructuur, onderwijs, alternatieve vormen van energie en havenontwikkeling. Tijdens deze handelsmissie in april 2023 zal het 6e maritiem forum zijn en een 2e binnenvaartseminar. Hiervoor worden Indiase overheden en Indiase en Nederlandse bedrijven uitgenodigd.

Programma

Het gezamenlijke programma passen wij aan naar de 2 genoemde sectoren. Op het programma staan:

 • informatieve deelsessies, zoals seminars of workshops;
 • bedrijfs- en/of locatiebezoeken;
 • netwerkevenementen;
 • handelsreceptie / handelsdiner;
 • individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

Bekijk voor meer details het voorlopige programma (Engelstalig).

Deelname en kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (voor maximaal 2 deelnemers).

Voor iedere extra deelnemer geldt een meerprijs van € 475. Bij aanmelding van meerdere deelnemers per organisatie kunt u verschillende programma's volgen (als u dat wilt). Individuele matchmaking wordt alleen aangeboden per deelnemende organisatie en binnen één sectorprogramma.

Meedoen aan gezamenlijke programmaonderdelen, individuele matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma) zijn inbegrepen. Reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk suggesties voor uw reis en verblijf.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Als de uiterste aanmeldtermijn wordt verlengd, dan is deelname aan individuele matchmaking bij aanmelding na 24 februari niet gegarandeerd.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom nog niet dat u deelneemt aan deze handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands economisch netwerk in India en betrokken brancheorganisaties.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts, projectmanager Missies bij RVO E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Margriet Veenstra, projectmanager Missies bij RVO E: margriet.veenstra@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert en dat gevolgen heeft voor de voorbereiding van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Annulering van reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1