Informatiebijeenkomst marktconsultatie SBIR biobased en circulaire oeverbescherming

Overheden zijn continu bezig de oevers van kanalen, rivieren en sloten in stand te houden en wanneer nodig te vervangen. Als natuurlijke oevers geen optie zijn door bijvoorbeeld ruimtegebrek, hoge onderhoudskosten of een lastig aankooptraject van agrarische grond, wordt gekeken naar beschoeiingen en damwanden.

Marktconsultatie SBIR-oproep

In opdracht van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), een aantal waterschappen en Rijkswaterstaat wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een marktconsultatie inzicht krijgen in de stand van de techniek en de mogelijkheden voor het (door)ontwikkelen van alternatieve, CO2-neutrale, biobased en circulaire oeverbescherming. Dit als voorbereiding op een SBIR-innovatiecompetitie.

Doel van de informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen wij u met u in gesprek over de stand van de techniek, de (technische) uitdagingen en hopen we dat u mee wilt denken over en mee wilt doen aan deze uitdaging.

Onderwerpen

Om tot een goede SBIR-oproep te komen, bespreken wij tijdens de informatiebijeenkomst de volgende onderwerpen:

 • Biobased materialen en circulariteit:

Zijn de wensen haalbaar? Is 100% biobased mogelijk? En op welke termijn? En wat betekent het gebruik van een percentage niet-biobased product voor de circulariteit van materialen? Hoe circulair zijn de bestaande materialen? Wat zijn gebruikte grondstoffen in biobased materialen? Hoe duurzaam en hoe circulair zijn die grondstoffen? Hoe past het biobased materiaal binnen professioneel assetmanagement op RAMS/RAMSHEEP en op iAMPro - iAMPro?

 • Technische uitdaging:

Waar ligt technisch de grootste uitdaging van het materiaal (levensduur, uitloging, verwering, scheurvorming, kleur, enzovoorts)? Waar ligt technisch de grootste uitdaging bij het plaatsen als oeverbescherming?

 • Invulling SBIR-competitie:

Wat is een reële doorlooptijd van de SBIR-competitie? Hoeveel tijd kost een haalbaarheidsonderzoek? Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op? Hoeveel tijd kost fase 2 inclusief het testen van prototypes?

 • Partijen en opschalen:

Hebben wij alle partijen in beeld? Wie ontbreekt er en wat is hun toegevoegde waarde? Kan na afloop van het SBIR-traject snel opgeschaald worden?

 • Regionale grondstoffen:

Wat is er nodig om regionale grondstoffen te gebruiken in biobased oeverbescherming?

 • Belemmeringen:

Waarom worden biobased materialen nog niet op grote schaal toegepast in de (water)bouw? Zijn er richtlijnen die een belemmering vormen? Kunt u uit de voeten met de MKI-waarde? Wat verwacht u van de overheid hierin?

 • Overig:

Welke alternatieve oplossingen ziet u voor oeverbescherming?

Aanmelden

U kunt u aanmelden via ons online aanmeldformulier.

Schriftelijke vragenronde

Als u wilt deelnemen aan deze marktconsultatie stellen we het op prijs als u vooraf het vragenformulier invult via de link hieronder.

Disclaimer

 • De verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden gebruikt in de voorbereiding van een SBIR-innovatiecompetitie.
 • De marktconsultatie maakt geen deel uit van de SBIR-procedure.
 • Deelname aan deze marktconsultatie is voor alle geïnteresseerden geheel vrijblijvend.
 • Het meedenken en -doen aan de marktconsultatie beïnvloedt op geen enkele manier de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de SBIR-competitie.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan deze marktconsultatie of de informatie die is/wordt verstrekt in deze marktconsultatie.
 • U heeft geen recht op een vergoeding van kosten van welke aard dan ook.
 • Wij behouden ons het recht voor om de inzichten niet of niet volledig te gebruiken.
 • Als deelnemer aan de marktconsultatie ontvangt u een verslag. Dit verslag wordt ook op TenderNed gepubliceerd.

Meer informatie

Lees meer over het instrument SBIR en het offertetraject.

Heeft u nog vragen over de marktconsultatie of deze informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met afdeling SBIR.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1