Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Informatiebijeenkomst Nationaal Groeifonds

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 3 min lezen

Met sprekers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere sprekers, verdiepende workshops en een netwerkborrel staat u een gevarieerd en informatief programma te wachten.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die in samenwerkingsverband bezig zijn met een projectvoorstel en in 2024 of 2025 bij het Nationaal Groeifonds een aanvraag willen indienen.

Wat levert de bijeenkomst u op?

 • Bent u al begonnen met het uitwerken van uw projectvoorstel en ontvangt u graag nog tips? Profiteer dan van de handvatten die u tijdens de bijeenkomst krijgt voor het indienen van een succesvol projectvoorstel.
 • Heeft u al een voorstel en bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Er is voldoende tijd om elkaar op te zoeken tijdens deze bijeenkomst en nader kennis te maken.
 • Bent u nog niet begonnen aan een voorstel? Dan komt deze bijeenkomst wellicht te vroeg voor u. De ervaring leert dat het een grondige voorbereiding vraagt om een consortium op te bouwen en een goed voorstel uit te werken.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een gedeelte met workshops. De dagvoorzitter van de bijeenkomst is Fiona Yauw.

Thursday, 12 October

 • 13:00 – 13:30 hourInloop met koffie en thee
 • 13:30 – 14:30 hourPlenair programma met uitleg over het proces en de planning, het verschil tussen de subsidieroute en departementaal en een panelgesprek.
 • 14:30 – 15:00 hourPauze en netwerkgelegenheid
 • 15:00 – 15:45 hourWorkshop ronde 1
 • 15:45 – 16:15 hourPauze en netwerkgelegenheid
 • 16:15 – 17:00 hourWorkshop ronde 2
 • 17:00 – 17:30 hourPlenaire afsluiting
 • 17:30 – 18:30 hourNetwerkborrel

Panelgesprek

Leden van de adviescommissie, het Nationaal Groeifonds en ervaringsdeskundigen van de vorige rondes gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen met en verwachtingen over het Nationaal Groeifonds.

Workshops Nationaal Groeifonds

Workshops

U kunt tijdens de bijeenkomst deelnemen aan 2 van de 5 workshops. Bij de aanmelding voor de bijeenkomst kunt u uw voorkeuren doorgeven. Lees hieronder meer over de inhoud van de workshops.

Let op: wees er snel bij, want de workshops zijn vol zodra het maximaal aantal geïnteresseerde deelnemers bereikt is. Bij welke workshop u uiteindelijk wordt ingedeeld, hangt af van het aantal aangemelde deelnemers per workshop.

1. Financiële onderbouwing bij subsidieroute

De kwaliteit van uw plan is belangrijk binnen het analysekader van de adviescommissie. In deze workshop krijgt u uitleg over wat nodig is voor een succesvolle subsidieaanvraag. Er is speciaal aandacht voor de uitwerking van onderdelen van het projectplan, zoals de mijlpalen, activiteiten en begrotingen. Na het volgen van deze workshop bent u zich bewust van de informatie die u bij een aanvraag moet aanleveren.

2. Theory of Change - aan de slag met de onderbouwing van het duurzaam verdienvermogen

In deze workshop leert u op welke manieren u met uw voorstel bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland. Ook krijgt u uitleg welke informatie u in uw voorstel opneemt om de economische en maatschappelijke effecten ervan goed te onderbouwen. Het advies is om hierbij het instrument Theory of Change te gebruiken.

3. Projecten Nationaal Groeifonds in internationaal verband

Internationale samenwerking kan u grote voordelen opleveren als het gaat om het verbeteren van de voorbereiding en uitvoering van projecten. Ook leidt een internationale benadering van projecten tot een hoger verdienvermogen en biedt het meer mogelijkheden voor een stevige exit-strategie. In deze workshop ligt de focus op lopende projecten en de nieuwe handreiking. Daarnaast kunt u in deze workshop uw uitdagingen bij internationalisering delen.

4. Van idee tot aanvraag

Het aanvraagproces bij het Nationaal Groeifonds is aangepast. In deze workshop krijgt u uitleg over de wijzigingen en wordt u stap voor stap meegenomen in de route van idee tot aanvraag. Zo leert u onder andere wat het verschil is tussen de quickscan en een vooraanmelding. Ook krijgt u meer informatie welke ondersteuning RVO u biedt en kunt u uw wensen en verwachtingen delen.

5. Valorisatie: van theorie tot praktijk

Bij het beoordelen van nieuwe voorstellen kijkt de adviescommissie goed naar valorisatie. Een geschikte valorisatiestrategie is belangrijk. Aan de ene kant voor het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke middelen. Aan de andere kant om de kans op duurzaam verdienvermogen te optimaliseren. Deze workshop koppelt theorie aan praktijk. U leert hoe de adviescommissie valorisatie beoordeelt en wat de kenmerken zijn van een goede strategie.

Aanmelden

Meld u aan via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling (onderwijs en leven lang ontwikkelen) zijn de 2 terreinen waarin het fonds investeert, omdat hier de meeste kans aanwezig is voor structurele en duurzame economische groei. In 2023 kunnen weer voorstellen voor het Nationaal Groeifonds worden ingediend.

Naar boven