Dit evenement is al geweest.Bekijk andere evenementen.

Informatiemarkt gaswinning De Blesse-Blesdijke

Bent u woonachtig in de omgeving van De Blesse, Blesdijke of Blesdijke-Oost? En wilt u graag meer informatie over gaswinning in uw regio? Dan verwelkomen wij u graag bij de informatiemarkt gaswinning De Blesse-Blesdijke.

Vergunningsaanvraag

In de omgeving van De Blesse-Blesdijke wordt sinds 1999 gas gewonnen door Vermilion Energy. In het winningsplan staat beschreven op welke wijze het gas wordt gewonnen en de effecten die worden verwacht in het gebied van De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-Oost. Het winningsplan De Blesse-Blesdijke is een actualisatie van een bestaand winningsplan.

Op de informatiemarkt kunt u zich als bewoner van het gebied waar de gaswinning plaatsvindt laten informeren over de gaswinning en wat dit betekent voor u als omwonende.

Hoe ziet de informatiemarkt eruit?

Op de informatiemarkt is er gelegenheid om uw vragen te stellen en kennis op te doen over de gaswinning in Diever en wat dit voor u als omwonende betekent. Onderwerpen waar u zich over kunt laten informeren:

  • Activiteiten gaswinning De Blesse-Blesdijke
  • Mogelijke risico’s en gevolgen van de gaswinning
  • Mogelijke schade, schademelding, -beoordeling en -afhandeling
  • Nut en noodzaak van gaswinning in Nederland
  • Vergunningsaanvraag, -beoordeling en zienswijzen

Aanwezige organisaties waarvan u medewerkers kunt spreken

U bent van harte welkom op de informatiemarkt om uw vragen te stellen.

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: vergunningverlening en regelgeving
  • SodM: onafhankelijke toezichthouder gaswinning
  • TNO: onderzoeksorganisatie met wetenschappelijk kennis van geologie en ondergrond
  • Vermilion Energy Netherlands B.V.: bedrijf dat gas wint in De Blesse-Blesdijke

Meld u aan

Vanwege brandveiligheidseisen met betrekking tot het aantal aanwezige personen in het gebouw, verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf vrijblijvend aan te melden. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.Externe link

Meer weten?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Duur

Één-dags event

Kosten

gratis