Innovatiemissie India: digitale oplossingen voor antimicrobiële resistentie (AMR)

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijde bedreiging, die onder andere wordt veroorzaakt door overmatig gebruik van antibiotica. Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Infectieziekten vormen steeds nieuwe bedreigingen en houden zich niet aan landgrenzen. Dit geldt ook voor de toenemende antibioticaresistentie. Het vereist daarom een 'one health'-benadering: de aanpak van gezondheid vanuit humaan, veterinair en milieuperspectief.

De strijd tegen AMR staat hoog op de agenda van zowel Nederland als India. Beide landen zetten zich in voor deze wereldwijde strijd. Pandemische paraatheid en preventie zijn gedeelde beleidsprioriteiten. Om de 'one health'-aanpak te ondersteunen is in India en Nederland steeds meer aandacht voor innovatieve digitale technologieën. Het thema is ook een sleutelonderwerp in de Nederland-India bilaterale onderzoeks- en innovatieagenda WAH! (Water-Agro-Health!).

Nederlandse kennis en expertise

Nederland doet aan infectiepreventie, is zeer terughoudend in het voorschrijven van antibiotica voor mensen en heeft daarnaast enorme stappen gemaakt in het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij. AMR wordt aangepakt met de 'one health'-benadering. Sectoroverstijgende samenwerkingen in het Nederlandse ecosysteem zijn ontstaan en delen ook onderling data. Dit geeft ons land belangrijke kennis en expertise die internationaal kan worden toegepast.

Waarom India?

Antibioticaresistentie in India heeft verschillende oorzaken:

  • het land heeft een sterk groeiende pluimvee- en aquacultuursector (Engelstalig, pdf) waar nog steeds veel antibiotica wordt gebruikt, vaak preventief en zonder directe noodzaak;
  • antibioticaresistentie ontstaat door onnodig en overmatig gebruik van antibiotica door mensen; en
  • bij het productieproces en vanuit de pharmaceutische industrie komen antibioticaresten in het milieu.

Er is een groeiend besef dat hier verandering in moet komen. Enkele jaren geleden stelde India een nationaal actieplan AMR (Engelstalig) op. Daarnaast worden strategieën om te werken aan oplossingen voor de AMR-waardeketen op regionaal niveau afgestemd. Hiervoor moet de infrastructuur en het ecosysteem ontwikkeld worden, passend in de lokale context. Denk bijvoorbeeld aan een laboratorium gebaseerd AMR-surveillancesysteem om kwaliteitsgegevens over antimicrobiële resistentie te genereren en te delen, of toezicht op het gebruik van antimicrobiële stoffen in verschillende zorginstellingen.

Digitale technologieën kunnen de aanpak van AMR ondersteunen. India kent een sterke ICT-sector die wereldwijd actief is. Deze ICT-sector kan innovatieve en kosteneffectieve oplossingen ontwikkelen.

Doel

Door de gezamenlijke expertises van Nederland en India te combineren kunnen digitale sleuteltechnologieën interventies in de bestrijding van AMR ondersteunen en mogelijk maken. Met deze innovatiemissie kijken we specifiek naar surveillance, monitoring en digitale verwerking. Daarbij ligt de nadruk op kennisuitwisseling, intersectorale samenwerking en data voor 'actie en impact'. We zetten in op een multidisciplinaire aanpak en het verkennen van gezamenlijk te ontwikkelen 'usecases' (wie kan wat doen met het betreffende systeem).

Voor wie?

Bent u actief in 1 van onderstaande sectoren? Dan is deze innovatiemissie wellicht interessant voor u.

  • digitale oplossingen, zoals data analyse en (FAIR) data uitwisseling, AI, blockchain, sensordiagnostiek;
  • de watersector met focus op detectie, monitoring en dataverwerking;
  • de landbouwsector (specifiek pluimvee en of aquacultuur) met focus op diergezondheid, veevoer, diagnostiek en monitoring; of
  • de gezondheidssector met focus op preventie, monitoring en diagnostiek.

Programma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We streven ernaar de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Bekijk het voorlopige programma

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen € 250 exclusief btw per persoon. Deelname is inclusief programma, transfers naar programmaonderdelen, lunches en diners als deze als onderdeel van het programma zijn opgenomen. De missie is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels, intercontinentale en continentale vluchten) en alle individuele kosten, zoals lunches en diners buiten het programma om.

Aanmelden en selectie

Wilt u deelnemen aan deze missie? Meld u dan vóór 21 april aan via het registratieformulier.

Het maximum aantal deelnemers voor deze missie is 25. Afhankelijk van het totaal aantal deelnemende partijen, kunnen er maximaal 2 personen per organisatie deelnemen. De coronarestricties die op dat moment gelden en mogelijk worden opgelegd door de te bezoeken locaties, kunnen nog van invloed zijn op het uiteindelijke maximum aantal deelnemers.

Op basis van het inhoudelijke programma kijken we welke deelnemers het beste passen binnen deze innovatiemissie. Wij behouden het recht om keuzes te maken op basis van inhoudelijke match met het programma en het doel van de missie.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met innovatiemissies@rvo.nl.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 30 mei een besluit over het doorgaan van de innovatiemissie. Dit op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de dan in India geldende inreisregelgeving en de situatie ter plaatsen. Wij informeren de deelnemers hierover meteen. Bij uitstel of annulering brengen wij geen deelnemerskosten in rekening. Ook na het besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de innovatiemissie, in geval van onvoorziene omstandigheden, alsnog te annuleren. Ook dan brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

New Delhi, Telangana, Andhra Pradesh en Bangalore

Datum

Ma 13 jun 2022 - 17 jun 2022

  • Deelname kost € 250
  • Aanmelden voor 21 april 2022
Direct aanmelden