Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 14 februari 2019

Om erkend deskundige energielabel te worden, is een instructie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verplicht.

Toelatingseisen voor de instructie

Om toegelaten te worden tot de instructiebijeenkomst dient u:

  • Gediplomeerd EPA-adviseur of EPA-opnemer volgens BRL 9500-01 te zijn, of
  • Examen Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw te hebben afgelegd en een bewijs van vakbekwaamheid van SVMNIVO te kunnen overleggen.

Verplichte Deelname

Deelname aan de instructie bijeenkomst is verplicht. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Nadat de bijeenkomst gestart is, is het mogelijk datl u niet meer wordt toegelaten tot de instructiebijeenkomst.

Erkend deskundigen hoeven slechts één keer de instructiebijeenkomst bij te wonen. Bent u erkend deskundige met een bewijs van vakbekwaamheid voor woningbouw (volgend uit een geldig EPA-W diploma)?

Verliest uw diploma EPA-W zijn geldigheid doordat u de verplichte opfrisser niet haalt of doet? Dan kunt u ervoor kiezen om een bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabel deskkundige (via SVM-NIVO) te halen. Het is dan niet nodig om de instructie opnieuw te volgen. Hoe wordt u erkend deskundige?Externe link

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het registratieformulierExterne link. Geef u op voor één van de instructiebijeenkomsten erkend deskundige energielabel:

  • Donderdag 14 februari
  • Donderdag 20 juni
  • Dinsdag 3 september
Voor de instructie is een minimum aantal deelnemers nodig. Bij onvoldoende deelnemers wordt u automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid. U ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang bericht of de instructie doorgaat.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

RVO.nl Utrecht
Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht

Datum

Do 14 feb 2019

Tijd

13:00 - 15:00 uur

Kosten

Kosteloos