12 jaar convenant Schone en zuinige agrosectoren

In 2008 hebben de overheid en de agrosectoren afspraken gemaakt over energie en klimaat. Bent u benieuwd naar de resultaten van deze sectoren? En wat er nodig is voor een nog duurzamere toekomst? Neem dan deel aan het online evenement '12 jaar convenant Schone en zuinige agrosectoren'.

Het doel van het convenant was om de agrosectoren verder te verduurzamen. De meeste doelen zijn bereikt: minder uitstoot van broeikasgassen, veel duurzame energie en innovatieve technieken.

Ontdek de successen van de agrosectoren

Tijdens het evenement vertellen ondernemers wat ze hebben bereikt en wat dat betekent voor hun bedrijf. Ze kijken ook naar de toekomst. We hebben een panel uitgenodigd om deze resultaten te bespreken. De leden hiervan komen uit verschillende werkvelden. U hoort bijvoorbeeld:

  • Pieter van Geel (voorzitter Klimaattafel Landbouw)
  • Kees van Zelderen (portefeuillehouder Klimaat en energie van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland)
  • Pieter van Beukering (hoogleraar milieueconomie, directeur Instituut voor Milieuvraagstukken)

Presentatrice Laureen Peskens leidt het gesprek.

Meer informatie

RVO organiseert het evenement namens alle convenantpartners. Meld u aan op de website van Royalcast. Deelname is gratis.Op de pagina Schone en zuinige agrosectoren leest u meer over het convenant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Ma 7 dec 2020

Tijd

15:00 - 16:30 uur

Gratis

Direct aanmelden