Missie Life Sciences and Health Indonesië, Maleisië en Thailand

Bent u actief in de gezondheidssector, met name op het gebied van connected care? Wilt u de laatste ontwikkelingen in deze markt in Indonesië, Thailand en Maleisië met eigen ogen zien? Ga dan van 13 tot en met 17 juni mee met de missie.

De missie richt zich op Indonesië en één ander land. Of dat andere land Thailand wordt of Maleisië, hangt helemaal af van úw interesse.

Tijdens de missie ontmoet u stakeholders uit de ASEAN-regio die – net als u – willen samenwerken op het gebied van connected care. U kunt uw kennis verbreden en de belangrijkste kansen verkennen voor uw bedrijf. Ook kunt u uw contacten uitbreiden en/of verstevigen.

Deze missie stond eerder gepland in mei, maar is nu verplaatst naar juni 2022.

Voor wie?

De missie staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de sector Life Sciences & Health (LSH), actief op het gebied van connected care. Hierbij gaat het om oplossingen die de toegang tot, en de effectiviteit en efficiëntie van de zorg vergroten. Denk hierbij aan:

Digitale zorg & transformaties

Datagedreven oplossingen en bijbehorende digitale infrastructuur die bijdragen aan de toegang tot zorg, en aan de kwaliteit van zorg binnen, buiten en tussen zorginstellingen. En gericht op preventie, diagnostiek, behandeling en monitoring in de eerstelijns-, ziekenhuis- en ouderenzorg.Hierbij gaat het om digitale platforms voor data-management van patiëntgegevens, innovatieve medische apparatuur, oplossingen voor het mogelijk maken van zorg op afstand, oplossingen gericht op het verbeteren van werkprocessen, en klinische besluitvorming door Artificial Intelligence (AI).

Zorginfrastructuur

Producten en diensten voor de ontwerp, bouw, inrichting, uitrusting, exploitatie en onderhoud van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen. Het gaat ook om verbetering van toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg in plattelandsgebieden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Door de sterke economische groei in Indonesië, Maleisië en Thailand nemen de investeringen in de zorg- en welzijnssector toe. Hoog op de agenda van deze landen staat de verbetering van de toegang tot zorg. En het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit met behulp van digitale en fysieke oplossingen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Programma Strategische Meerjarige Marktbewerking

De missie maakt onderdeel uit van de Strategische Meerjarige Marktbewerking (SMM). Dit programma is bedoeld om de Nederlandse connected caresector in Zuidoost-Azië neer te zetten. Het programma bouwt verder op de bestaande marktkennis vanuit de Nederlandse ambassades in de landen, RVO en TFHC.

Waarom ASEAN-3?

 • In de ASEAN-regio zijn grote verschillen tussen zorgfaciliteiten in de plattelands- en stedelijke gebieden. Nederlandse oplossingen op het gebied van infrastructuur en digitale zorg kunnen deze verschillen verkleinen;
 • private zorgaanbieders zijn belangrijke trekkers van de overgang naar digitale oplossingen;
 • publieke zorgaanbieders richten zich vooral op preventie-programma's en de toegang tot zorg in afgelegen gebieden;
 • invoering van algemene gezondheidszorg, de groeiende middenklasse, en medisch toerisme in de ASEAN-regio, zorgen voor een grote vraag naar publieke en private zorg;
 • ongeveer 80% van de medische hulpmiddelen in Indonesië, Maleisië en Thailand wordt geïmporteerd;
 • door COVID-19 is er grote behoefte aan digitale oplossingen. Voor de ASEAN-3 landen geldt dat ze op zoek zijn naar slimme oplossingen voor zorg op afstand. Ook is er behoefte aan digitale middelen om de zorg efficiënter te organiseren. Een goede data-infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Meer marktinformatie kunt u vinden in de marktrapporten Indonesië, Maleisië of Thailand (Engelstalig, pdf).

Programma

 • Introductie en laatste updates over de lokale zorgsectoren.
 • Bezoeken aan relevante stakeholders zoals ministeries, publieke en private ziekenhuizen en brancheorganisaties of associaties.
 • Thematische seminars of rondetafelsessies.
 • Netwerkrecepties waar u nieuwe lokale zakelijke contacten leert kennen.
 • Individuele matchmaking op maat (optioneel en tegen extra vergoeding).
 • Kennisdeling met andere deelnemers uit de Nederlandse LSH-delegatie.

Gedurende de missie zijn de liaison voor Indonesië Duma Evi, Task Force Health Care en de Nederlandse ambassades betrokken en beschikbaar voor al uw vragen.

Deelname en kosten

Meld u aan voor deze missie. Dit kan tot en met 1 april 2022. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf). Inbegrepen is deelname aan het gezamenlijke programma, lokaal transport en lokale ondersteuning vanuit de organisatie. Niet inbegrepen zijn reiskosten inclusief regionale vluchten tussen Indonesië en Thailand of Maleisië, verblijfkosten, tolken en individueel transport.

De keuze voor het 2e land dat u bezoekt maakt u zelf. Geef uw voorkeur aan in het aanmeldformulier.

Task Force Health Care (TFHC) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vinden het belangrijk dat deelnemende bedrijven binnen de genoemde structuur en thematische focus van het programma vallen. Aanmelden betekent dus niet automatisch deelname aan de missie.Om de kwaliteit en het succes van de missie te vergroten, plant TFHC met alle deelnemers intakegesprekken in. Deze intake is ook input in de voorbereiding op individuele matchmaking.

Matchmaking op maat

U kunt gebruikmaken van individuele matchmaking op maat. Meld u op tijd aan, want na 1 maart heeft u geen garantie voor deelname aan matchmaking.

Let op: Deelname aan matchmaking op maat kost € 250 exclusief btw extra (bovenop het bedrag voor deelname aan de missie). U krijgt daarvoor maximaal 5 afspraken per land. U kunt voor maximaal 2 landen matchmaking op maat krijgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze virtuele missie? Neem dan contact op met:Linda Reijers, Programma manager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)E: linda.reijers@rvo.nl

of:Esther van den Heuvel, Task Force Health CareE: esther.vandenheuvel@tfhc.nl

Organisatie

RVO organiseert deze missie samen met Task Force Health Care (TFHC) en de Nederlandse ambassades in Jakarta, Kuala Lumpur en Bangkok.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 2 mei 2022 een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in Indonesië, Maleisië en Thailand dan geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Mocht het reisadvies in de periode vanaf 2 mei 2022 tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok

Datum

Ma 13 jun 2022 - 17 jun 2022

Tijd

9:00 uur

 • Uiterste aanmelddatum: 1 april
 • Deelname kost € 500 (excl. btw) per organisatie (max. 1 deelnemer)
 • Matchmaking op maat kost € 250 (excl. btw) extra per land (max. 2 landen)
Direct aanmelden