Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Mkb-handelsmissie duurzame mobiliteit en digitalisering België met minister Kaag en voorzitter MKB Nederland Jacco Vonhof

Bent u een innovatieve mkb'er of start-up met interesse in de Belgische markt? En werkt u aan technieken of initiatieven die bijdragen aan slimme en schone mobiliteit van personen en goederen? Ga dan van 13 tot en met 15 januari 2020 mee met de mkb-handelsmissie naar België.Deze missie staat onder leiding van Sigrid Kaag, minister voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De zakelijk missieleider is Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland.

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië in kaart te krijgen.

Duurzame mobiliteit en verkeersstromen

België staat op het gebied van duurzame mobiliteit en verkeersstromen voor grote uitdagingen. Belgische overheden gaan de komende jaren dan ook veel investeren op deze gebieden. Dit gebeurt zowel op federaal, gewestelijk en lokaal niveau.

Zo wil België het vervoer milieuvriendelijker en mobieler te maken. Daarnaast wordt het budget voor nieuwe fietspaden in Vlaanderen verdubbeld naar € 300 miljoen. Ook investeert België flink in de wegen rondom Antwerpen (Oosterweel, ringweg rondom Antwerpen) en Brussel.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Nederlandse bedrijven kunnen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld slimme mobiliteit/ITS, aan laadstations voor elektrische voertuigen (op privéterreinen). Maar ook meer initiatieven op het gebied van deelmobiliteit, zoals huurfietsen en huurauto’s ('shared mobility') en de apps die hiervoor gebruikt worden.

Hier liggen kansen voor Nederlands - Belgische samenwerking. Dat past bij het doel van deze handelsmissie: het bevorderen van de onderlinge samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit. Met deze missie informeren wij u over uw kansen in België en brengen wij u in contact met relevante Belgische zakenpartners.

Voor wie?

Deze handelsmissie is interessant voor innovatieve mkb-bedrijven, start-ups en kennisinstellingen die actief zijn in de duurzame mobiliteit en digitalisering. Neemt u vooral deel als u interesse heeft om zaken te gaan doen in België en werkzaam bent op een van de volgende terreinen:

M.a.a.S

Mobility as a Service (M.a.a.S.) staat voor een verandering in mobiliteit, in plaats van te investeren in het bezit van transportmiddelen of losse diensten als het openbaar vervoer. Dit is hiermee flexibeler en kan meer worden ontzorgd. Kernwoorden hierbij zijn: verkeersinformatie en verkeersmanagement om toegankelijkheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, gemak en flexibiliteit te realiseren.

Intelligente transportsystemen (ITS)

Door intelligentie toe te voegen aan mobiliteit verkorten we de reistijd van deur tot deur. Intelligente mobiliteit maakt de reis niet alleen gemakkelijker, goedkoper en aantrekkelijker voor de reiziger of het bedrijfsleven. Met gebruik van ITS kunnen we de stad en omgeving veiliger, leefbaarder, beter bereikbaar en economisch interessanter maken. Er liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het ontwikkelen van slimme oplossingen voor reizigers.

Elektrisch vervoer

De Belgische overheid heeft de intentie om de komende jaren diesel- en benzinewagens uit de wagenparken van bedrijven te laten verdwijnen. Vandaag de dag rijden 600.000 bedrijfswagens door België. In het kader van het behalen van de klimaatdoelstellingen liggen hier kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van elektrisch rijden: laadpaalinfrastructuur, laadpleinen, laaddienstverlening, productie van elektrische trucks en bussen.

Fietsinfrastructuur

De nieuwe regering in België, en specifiek Vlaanderen, investeert flink in fietsinfrastructuur: in 2019 werd al 150 miljoen euro geïnvesteerd. Deze investering moet verder groeien naar 300 miljoen euro voor fietsinfrastructuur. Zowel veilige infrastructuur binnen steden als tussen steden via fietssnelwegen, zoals we die in Nederland ook kennen. Daarnaast staan de thema’s binnenstedelijke logistiek door middel van cargobikes en de bouw van nieuwe fietsenstallingen hoog op de Belgische agenda. Laatstgenoemde met name bij station om de fiets-treincombinatie meer te benutten.

De focus ligt dus op:

  • Ontwerpen van veilige infrastructuur binnen steden en tussen steden via fietssnelwegen (inclusief netwerkaanpak);
  • Binnenstedelijke logistiek door middel van cargobikes;
  • Fietsveiligheid;
  • Fietsenstallingen, met name bij station om de fiets-treincombinatie meer te benutten.

De voertalen tijdens deze handelsmissie zijn Nederlands en Engels.

Programma

Het programma richt zich op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië. Tijdens de missie doet u kennis op over de laatste trends en ontwikkelingen in bovenstaande sectoren en ontmoet u relevante Belgische zakenpartners.

Het programma bestaat onder andere uit korte informatieve sessies, bedrijfsbezoeken en netwerkmogelijkheden. Ook matchmaking (in de vorm van speeddates) maakt deel uit van het programma. Hierin krijgt u de mogelijkheid om op basis van uw persoonlijke wensen Belgische partijen te ontmoeten.

Voor vervoer tussen Brussel en Antwerpen wordt gezorgd.

Bekijk het voorlopige programmaExterne link.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

RVO.nl vindt het belangrijk dat deelnemende organisaties goed binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie vallen. Aanmelding (en de automatische ontvangstbevestiging hiervan) betekent niet automatisch deelname aan de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van deelname.

Kosten

Deelname kost € 500 euro per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 euro per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Eventuele reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale OndernemingenExterne link. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:Celeste Flores UijtewaalT: 088 042 1812E: celeste.floresuijtewaal@rvo.nlExterne link

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel, het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen en VNO-NCW/MKB Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië

Datum

Ma 13 jan 2020 - 15 jan 2020

Kosten

  • Inschrijving gesloten; aanmelden niet meer mogelijk
  • Deelname kost € 500 per organisatie (max. 2 deelnemers)
  • Iedere extra deelnemer betaalt € 250 p.p.
  • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening