Dit evenement is al geweest.Bekijk andere evenementen.

Netwerkbijeenkomst MKB-actieplan

Vorig jaar lanceerde staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer het MKB-actieplan. Een flink pakket met veel steuntjes in de rug, waar veel ondernemers al baat bij hadden. Op 11 juli licht de staatssecretaris de resultaten toe van een jaar werken tijdens een netwerkbijeenkomst.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

In het actieplan staan diverse initiatieven om ondernemers meer ruimte te geven. En ook wat nieuwe accenten zijn waar extra geld en energie voor beschikbaar is, zoals digitalisering en arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is de hernieuwde regeling MKB-IdeeExterne link.

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek

Uitgeschreven tekst Weergeven

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in gesprek

De staatssecretaris licht de resultaten toe in bijzijn van ondernemers en belangenorganisaties. Ook zijn er inspirerende presentaties van ondernemers.

Programma

14:00 – 14:30 Inloop14:30 – 14:35 Introductie door Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie EZK14:35 – 14:45 MKB Idee: Virtuele leermeesters, Averell van den Bos14.45 – 15:00 Inspiratieverhaal Monique Ansink, Excellent Products15:00 – 15:30 Interactieve presentatie 1 jaar MKB-Actieplan door staatssecretaris Mona Keijzer15:30 – 17:30 Borrel

De bijeenkomst is op 11 juli van 14.00-17.30 uur, bij RVO.nl, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Duur

Één-dags event

Kosten

Deelname is gratis