Online themasessie Stikstof bij woningbouw

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert in samenwerking met het Expertteam Woningbouw op 12 mei 2021 een online themasessie over hoe om te gaan met stikstof bij woningbouw.

Hoe ga je om met stikstof bij woningbouw? Tijdens de online themasessie bespreken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met onder andere Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft).

Wat gaan we doen?

Bij woningbouw komt stikstof vrij. In de fase van de ontwikkeling, maar ook in de gebruiksfase. De aanwezigheid van beschermde natuur in de omgeving leidt op veel locaties tot problemen. Hiervoor zijn verschillende oplossingen die afhankelijk zijn van de ontwikkeling en de omgeving. Soms zijn deze oplossingen ingewikkeld.De inzichten, ervaringen, regels en uitspraken van de Raad van State volgen elkaar in hoog tempo op. Dat maakt dat aan sommige oplossingen risico’s kleven. Dat betekent echter niet dat we moeten stilzitten of projecten moeten stoppen. Om uit dit stikstofdoolhof te komen, stelde het Expertteam Woningbouw een inspiratiegids op met uitleg, voorbeelden en hulpmiddelen. Deze downloadt u onderaan deze pagina bij 'Meer weten?'.

Programma

Tijdens de online themasessie kijken we niet alleen naar de korte termijn, want ontwikkelingen voor de middellange en lange termijn staan ook onder druk. We bespreken wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. We zoomen in op de risico’s en u krijgt handvatten over hoe te handelen.

U kunt rekenen op verdiepende inleidingen van 2 leden van het Expertteam Woningbouw:

  • Enno Been (Antea Group) is de auteur van de bovengenoemde inspiratiegids. Hij licht de opgave toe en geeft een overzicht van de actuele inzichten en jurisprudentie. Aan de hand van een aantal voorbeelden geeft hij aan hoe u met stikstof om kunt gaan.
  • Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft) reflecteert op de stikstofproblematiek voor de woningbouwopgave en gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de korte en de lange termijn.

Zelf een casus inbrengen?

Heeft u zelf een specifieke casus die u wilt voorleggen? Geef dat van tevoren aan, dan geven wij deze een goede plek tijdens de online themasessie. Mail de casus naar Maarten Hoorn van Platform31.

Aanmelden

We organiseren deze online themasessie via het digitale vergaderplatform Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365.Aanmelden doet u via de webpagina Stifkstof en woningbouw. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies.

Aanmelden

Meer weten?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Wo 12 mei 2021

Tijd

13:30 - 15:00 uur

Gratis

Direct aanmelden