Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Online workshop tender Flex Workbench

Op woensdag 8 juli is de online workshop 'Flex Workbench-Instrumentarium voor het ontwerp van energiesystemen op basis van ontsluitbare flexibiliteit'. Ga tijdens deze workshop met ons in gesprek over hoe we deze mogelijke tender invullen. Wij willen deze tender graag zoveel mogelijk samen met u vormgeven.

Voor MMIP 13 (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's) is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd een subsidietender op te zetten. Een van de onderwerpen van deze tender is ‘Flex Workbench-Instrumentarium voor het ontwerp van energiesystemen op basis van ontsluitbare flexibiliteit’.

Het programma Systeemintegratie van de Topsector EnergieExterne link organiseert deze online workshop ‘Flex Workbench-Instrumentarium voor het ontwerp van energiesystemen op basis van ontsluitbare flexibiliteit’.

Vervolg op expertsessies

Deze workshop is een vervolg op kleinere expertsessies die eerder hebben plaatsgevonden met een aantal van u. Tijdens deze expertsessies hebben we gesproken over het belang van dit onderwerp en over de innovatieopgave rond dit onderwerp. Met deze informatie hebben wij een eerste opzet voor de inhoudelijke invulling van de tender gemaakt. Deze willen we graag met u en in een veel bredere groep op 8 juli bespreken.

Missiegedreven innovatiebeleid

De Topsector Energie zet in op missiegedreven innovatiebeleid. Hierbij staan maatschappelijke uitdagingen centraal. Waar mogelijk worden koppelingen gelegd met het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie en duurzame economische groei. Een van de thema's binnen het missiegedreven innovatiebeleid is systeemintegratie.

Systeemintegratie is een doorsnijdend thema dat zich richt op de systeemveranderingen. Deze zijn essentieel om de transitie naar een geïntegreerd en flexibel duurzaam energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. De kennis en innovatievragen zijn uitgewerkt in het MMIP: Naar een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem (MMIP 13).

Meld u aan

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen. We hebben plek voor een beperkt aantal deelnemers.

  • Vind plaats van 10:00 tot 12:00 uur.
  • Meld u aan via e-mailExterne link.
  • Aanmelden uiterlijk tot 6 juli 12:00 uur

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Wo 8 jul 2020

Tijd

10:00 - 12:00 uur

Kosten

Deelname is gratis.Aanmelden uiterlijk tot 6 juli 12:00 uur.