Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Rijksprogramma funderingsproblematiek: netwerklunch

Tot grofweg 1970 werd de fundering van panden (waaronder woningen) vaak uitgevoerd met houten funderingspalen of de panden werden ondiep (ook wel: 'op staal') gefundeerd. Funderingsproblematiek is de verzamelnaam voor de problematiek rondom schade aan deze funderingen. Funderingsproblematiek kent vele uitdagingen en oplossingen.

RVO werkt sinds 2019 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF). Doel van het programma is het ontwikkelen, verzamelen en delen van kennis rondom de aanpak van funderingsproblematiek.

Op 10 maart 2020 organiseert RVO voor diverse partijen een lunch over deze problematiek. De lunch wordt aangeboden in Utrecht en vanaf 12:00 uur staan er 12 thema-tafels klaar die plaats bieden aan 7 personen.

Voor wie?

In het afgelopen jaar heeft RVO veel personen en organisaties gesproken die betrokken zijn bij deze maatschappelijke uitdaging. Bij deze gesprekken viel op dat een aantal personen en partijen tegen dezelfde uitdagingen aanloopt. Zij weten dit niet allemaal van elkaar. Er zijn bovendien personen en partijen die kunnen helpen bij deze uitdagingen, maar ook die bleken niet bij iedereen bekend te zijn.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de lunch? Denkt u dan bij uw aanmelding na over met wie u hoopt een connectie te kunnen maken tijdens deze lunch. Wat is uw grootste uitdaging? Op welk terrein heeft u zelf juist iets te bieden?

Inhoud netwerklunch

RVO wil tijdens deze bijeenkomst ook van de gelegenheid gebruik maken om het jaarprogramma 2020 van het RAF te presenteren en te toetsen of dit aansluit aan de behoefte. Feedback, signalen en aanvullingen zijn van harte welkom en worden tijdens deze lunch verzameld.

Programma

Programma lunch

TijdOnderdeel
11:00 - 11:30 uurInloop
11:30 - 11:40 uurPlaats nemen aan de tafels
11:40 - 12:00 uurKorte presentatie jaarprogramma RPAF (Jessica Sloof)
12:00 - 13:30 uurNetwerklunch
13:30 - 13:45 uurKorte terugkoppeling
13:45 - 14:15 uurUitloop

Aansluitend op deze lunch organiseert RVO een introductiebijeenkomst voor gemeentenExterne link die nog relatief onbekend zijn met de problematiek. Mocht u hier ook bij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich ook hiervoor inschrijven. Voor dit onderdeel geldt echter ook: vol is vol. Deelnemers vanuit de 92 gemeenten die in de klimaatschadeschatterExterne link aangeduid worden met een hoog risicoprofiel, hebben voorrang op de inschrijvingen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze netwerklunch via het aanmeldformulierExterne link. De deelname is gratis.

Meer weten?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

De Zalen van Zeven
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht

Datum

Di 10 mrt 2020 11:00 uur

Kosten

Deelname is gratis.