Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Samenwerken aan waardevolle deltanatuur

Op 22 september organiseren RVO en het programma LIFE IP Deltanatuur een interactief webinar over de ontwikkelingen in de deltanatuur in Nederland. Het Natuurwinstplan en de governance-aanpak daarin vormen de hoofdonderdelen in het programma. Denk en praat mee over deze beide onderwerpen!

LIFE IP Deltanatuur maakt zich sterk voor een uniek Nederlands deltagebied, waarin Europa’s meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld worden. En waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn. Het gaat hierbij vooral om de biodiversiteit in de grote wateren Zuidwestelijke Delta, de grote rivieren, het IJsselmeer, het Waddengebied en de Eems-Dollard.

Programma

Het interactieve webinar staat in het teken van twee hoofdproducten van het programma, het Natuurwinstplan en de Integrated Governance Approach Natura 2000. Dit interactieve webinar is hét moment om meer te weten te komen over de stand van zaken rondom deze twee producten en daar vragen over te stellen of input op te geven.

Doelgroep

Het programma is interessant voor organisaties actief in natuurontwikkeling en -beheer in en om de grote wateren in Nederland, zoals natuur- en milieuorganisaties en terreinbeherende organisaties. Daarnaast zijn overheden een belangrijke doelgroep; de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen.

Natuurwinst

De Rijksoverheid wil, waar dat kan in Nederland, getijdennatuur terugbrengen, de grote wateren (weer) meer met elkaar verbinden en nieuwe leefgebieden ontwikkelen. Ten tweede wil het Rijk de Natura 2000-doelstellingen behalen. Hierbij ligt de focus op het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het programma LIFE IP DeltanatuurExterne link en de Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW) werken samen om deze ambities te realiseren. Het Natuurwinstplan gaat om een nieuwe manier, waarbij we onze ambitie om de Natura 2000-doelstellingen te realiseren, verenigen met het ontwikkelen van dynamische natuur in de grote wateren.

IGAN2000

Deze natuurwinst kunnen we alleen realiseren als we effectief samenwerken met partners en kijken naar de belangen van natuur, veiligheid en economie.Daarom werken we aan een instrument voor analyse en verbetering van samenwerking aan natuurwinst, de Integrated Governance Approach. Dit instrument is onder meer gebaseerd op de praktijk uit integrale aanpak van de LIFE IP Deltanatuur veldprojecten.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online event

Datum

Di 22 sep 2020

Tijd

10:30 - 12:00 uur

Kosten

Deelname is gratis.

Vragen? Sterna PetersTelefoon:06-22447921E-mail:LifeIpDeltanatuur@rvo.nlExterne link