Save the date: online kick-off event Interreg (NWE, NSR en Europe)

Op 16 september presenteren wij in een online meeting de nieuwe programma’s Interreg Noord-West Europa, Interreg Noordzee Regio en Interreg Europe voor de programmaperiode 2021-2027. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie.

De programma’s Noord-West Europa en Noordzee Regio gaan in de nieuwe periode voor heel Nederland gelden.

Inhoudelijk zullen alledrie de programma's bij de Europese Green Deal aansluiten. In de nieuwe programmaperiode blijft ook innovatie een pijler van de programma’s. Green and Smart dus. Waar bij Noordzee Regio nog het vermelden waard is dat (maritieme) governance een aandachtsthema gaat worden.

De programma’s komen - als in het verleden - open te staan voor overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder winstoogmerk.

Op 16 september vertellen we u meer over de nieuwe thema’s, het soort projecten dat past bij deze programma’s en wat RVO voor u kan betekenen.

Inschrijven?

U kunt zich de komende zomer inschrijven via een link op deze pagina.

Meer weten?

Interreg 2014-2020

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Do 16 sep 2021

Gratis

Direct aanmelden