Dit evenement is al geweest.Bekijk andere evenementen.

Seminar Green Cities in China

Snelle verstedelijking in China heeft gevolgen voor de aanlevering van voedsel, het voeden van inwoners, het watermanagement en de verduurzaming van Chinese steden. Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden? Kom op 11 juni naar het seminar over groene steden in China.

Meer dan 50% van de Chinese bevolking leeft in steden, in 2050 zal dit naar verwachting 70% zijn. Door de toenemende mate van globalisering en verstedelijking zijn de afstanden tussen productielocaties en plaatsen waar geconsumeerd wordt, toegenomen. Er zal dus in de toekomst o.a. meer behoefte ontstaan naar de productie van voedsel in de Chinese megasteden en slimme oplossingen qua transport naar de consument.

Sectorstudie 'Green Cities in China'

Tijdens het seminar presenteert Tiffany Tsui (strateeg, onderzoeker bij Springtide Strategy) de voorlopige resultaten van de sectorstudie. Het bedrijf voert de studie uit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse ambassade in Peking. Het doel is het opzetten van een meerjarige benadering van het Green City-concept en een betere markttoegang voor de technologische kennis van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het gaat om bedrijven die actief zijn op het gebied van agrofood, stedelijke land- en tuinbouw, stedelijk waterbeheer (sponsstadconcept), stadsplanners en stedelijk groen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In China ligt de focus op voedselveiligheid; circulariteit en duurzaamheid in toeleveringsketens zullen toenemen. Belangrijke thema's zijn: slimme voedselveiligheidssensoren, valorisatie van afval en zijstromen, duurzaam transport en verpakkingen, efficiënte reverse logistics, ICT-systemen voor transparantie en tracking en tracing.

Een van de concrete resultaten die in het afgelopen jaar is behaald, is de ontwikkeling van het Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park. Dit innovatiepark wordt gebouwd in de economisch belangrijkste delta van China. Wilt u meer horen over dergelijke concrete kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit seminar.

Voedselveiligheid

Om de voedselveiligheid in megasteden te waarborgen zijn nieuwe landbouwconcepten nodig. Toegang tot en beschikbaarheid van vers en veilig voedsel wordt belangrijker dan alleen een lage prijs. Experimenten met nieuwe landbouw zijn wereldwijd gaande: verticale landbouw, containerteelt en volledig gecontroleerde klimaatkamers in gebouwen. Dit zijn duurzame oplossingen, met minder afval, minder transport en vervuiling en absolute versheid.

Uiteraard is er nog steeds vraag naar de meer traditionele productie van kasgroenten, maar geleidelijk ontstaan er nieuwe evenwichten tussen stedelijke en landelijke landbouw, tussen korte en lange voedselvoorzieningsketens, tussen nieuwe stedelijke hightech productieconcepten en meer conventionele (landelijke) productie.

Watermanagement

Overstromingen van oppervlaktewater is één van de grootste uitdagingen in veel grote steden. Dit is een gevolg van snelle verstedelijking, veranderingen in landgebruik en het proces van de snelle sociaal-economische ontwikkeling. Het concept van 'Sponge City' pakt stedelijk waterbeheer aan, bijvoorbeeld door zuivering van stedelijk afstromend water, verzwakking van piekafvloeiing en waterbehoud. Met het concept wordt gebruik gemaakt van 'blauwe' en 'groene' ruimtes in de stedelijke omgeving (regenwaterbeheer en -besturing).

Groene steden

Bedrijven willen zich graag vestigen in een groene omgeving, wat de economische groei van een stad versterkt. Een groene stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor wateropslag, dempt geluid en helpt afkoelen in warme periodes. China zet steeds meer in op een klimaatbestendige en duurzame omgeving met een positief effect op de gezondheid en sociale connectie van mensen die wonen, werken en recreëren in een groene omgeving.

Programma seminar

TijdOnderdeel
10:00 - 10:30 uurInloop
10:30 - 12:00 uurPresentatie sectorstudie 'Green cities in China' + Q&A door Tiffany Tsui (Springtide Strategy)
12:00 - 12:45 uurKansen vanuit de ambassade op het gebied van agrofood en tuinbouw door Henk Stigter
12:45 - 13:00 uurRVO.nl-instrumentarium door Emiel Mulder
13:00 - 14:00 uurNetwerkmoment (met Chinese delegatie)

Deelname en kosten

Meld u aanExterne link vóór 7 juni. Deelname is gratis.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:Emiel Mulder, Rijksdienst voor Ondernemend NederlandE: emiel.mulder@rvo.nlExterne link

Organisatie

Het seminar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met GreenTech, de Nederlandse ambassade in Peking en Dutch Greenhouse Delta.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Duur

Één-dags event

Kosten

  • Meld u aan vóór 7 juni
  • Deelname is gratis