Smart City missie naar Smart City Expo World Congress Barcelona

Is uw bedrijf actief op het gebied van slimme en duurzame stedelijke ontwikkeling? Neem dan van 14 tot en met 18 november 2021 deel aan de Smart City-missie naar Smart City Expo World Congress in Barcelona.

Let op: Voor deze missie geldt een COVID-19-clausule!

Bij Smart City-missies werken publieke en private partners samen aan het realiseren van maatschappelijke impact én duurzame handelsresultaten. Doelen zoals de Sustainable Development Goals (SDGs) en Smart City-gerelateerde onderwerpen in de Green Deal en Digital Transformation van de Europese Commissie, staan centraal.

De missie biedt de perfecte gelegenheid om uw netwerk tijdens dit internationale evenement te versterken. Het jaarlijkse SCWEC in Barcelona is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, ondernemers, start-ups, steden, kennis- en onderzoekscentra die bezig zijn met het thema Smart City.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

In het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling krijgt de stad maken met een veelvoud aan uitdagingen waar technologie en digitalisering oplossingen voor kunnen bieden, onder meer rondom digitalisering, veiligheid, klimaat, mobiliteit en energie. De missie heeft dan ook een systematische opzet met een focus op:

 • Duurzame bouw en energie (incl. klimaatadaptatie, water, nature-based solutions, urban resilience)
 • Groene en slimme mobiliteit (incl. slimme logistiek en fietsen)
 • Veiligheid (incl. digitale infrastructuur)

Het programma van de missie is opgesteld met (lokale) partners Amsterdam Trade & Innovate, Brainport Eindhoven, InnovationQuarter, ROM Utrecht en de Gemeentes Den Haag en Rotterdam.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven (start-up en mkb) met exportproposities die zich richten op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in steden. Deelnemers van (semi-)publieke partijen brengen concrete vraagstukken (challenges) in en ondersteunen u om een vervolg te geven aan bestaande of eerder gelegde contacten. De aanwezigheid van bestuurders geeft u bovendien een unieke kans om contacten te leggen en deze uit te bouwen.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt uiterlijk 1 oktober 2021 een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie op basis van het dan geldende reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de Spanje dan geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Mocht het reisadvies in de periode vanaf 1 oktober tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht. De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Voorlopig programma

De missie vindt plaats van 14 tot en met 18 november 2021. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Zondag 14 november: Kick-off borrel voor de Nederlandse delegatie
 • Maandag 15 november: Smart City Business Forum mede-georganiseerd door diverse Europese samenwerkingspartners.
 • Dinsdag 16 tot en met donderdag 18 november: Deelname aan SCEWC.
 • Nederland wordt vertegenwoordigd op een paviljoen waar veel mogelijkheden voor het pitchen van proposities zijn.
 • De partners van Enterprise Europe Network organiseren individuele matchmaking.

Naast deze componenten organiseren onze partners diverse side events. Denk hierbij aan (sectorspecifieke) bedrijfsbezoeken, netwerkevenementen, recepties en een diner.

Kosten en deelname

Meld u aan voor de Smart City missie. De uiterste aanmelddatum is 29 september 2021.Deelname kost € 500 per persoon. Het dienstenpakket bevat:

 • Deelname aan het business event
 • Ticket voor de beursvloer van SCEWC
 • Individuele matchmaking
 • Collectieve programmaonderdelen

Verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Met NS Internationaal zijn wij in gesprek over treinreis (retour) naar Barcelona. Indien het doorgaat, zal de heenreis op zaterdag 13 november plaatsvinden. Mogelijkheden voor de terugreis zijn 18 en 19 november. Voor de heenreis zal een inhoudelijk programma worden opgezet. De treinreis is geen verplicht onderdeel van de missie.

Deelname

Het maximum aantal deelnemers voor deze missie is 100 personen. Per organisatie kan in principe 1 deelnemer zich aanmelden.Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven die passen binnen bovenstaand genoemde opzet en inhoudelijke focus van de missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de missie. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, wordt er geselecteerd op basis van overeenstemming met de inhoudelijke focus en moment van aanmelding. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Christina Koutsomalis, Laura Platenkamp of Jacobine de Zwaan via innovatiemissies@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het NBSO in Barcelona en betrokken publieke en private partners, waaronder Trade & Innovate NL.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen. Deze maakt onderdeel uit van het online aanmeldformulier.

Wilt u tijdens de Smart City World Expo Barcelona voorbeelden laten zien van smart oplossingen die Nederland te bieden heeft? Kijk dan alvast naar eerste uitgave van het Smart Cities magazine Cocreating Future Cities. Tijdens de Exp zullen we deze uitdelen. Heeft u oplossingen die u graag in de volgende uitgave ziet staan? Mail deze dan naar Marie-Jeannine Citroen: Marie.citroen@rvo.nl.

Mogelijk gemaakt door Trade and Innovate NL

Trade and Innovate NL is een landelijk netwerk van publieke organisaties dat Nederlandse ondernemers verbindt, met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.

Trade and Innovate NL organiseert evenementen, vooral gericht op en in Azië, Noord-Amerika en Europa. Een van de focusthema's daarbij is Smart Cities.Logo Trade and Innovate

Lees meer op de website van Trade and Innovate NL

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Barcelona

Datum

Zo 14 nov 2021 - 18 nov 2021

Deelname kost € 500 per persoon. Verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico.

Direct aanmelden