Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Telefonisch spreekuur subsidieprogramma LIFE

Een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu of klimaatproject of plannen om aan de circulaire economie te werken? Begin april 2020 gaat er weer een call van het subsidieprogramma LIFE open voor nieuwe aanvragen. Wilt u hierover meer weten, u kunt zich nog aanmelden voor ons telefonische spreekuur en het ontvangen van verdere toelichting op de call via e-mail.

De fysieke informatiesessie die gepland stond op 8 april is helaas komen te vervallen vanwege het coronavirus. Om geïnteresseerden wel van dienst te kunnen zijn, zijn RVO-adviseurs op 8 april tussen 14:00 en 16:00 uur telefonisch beschikbaar voor vragen over deze nieuwe call.

Presentaties

  • Presentaties informatiebijeenkomst LIFE. In de presentatieExterne link zet Maja Mikosinska namens EASME, de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie, uiteen welke eigenschappen deze call heeft en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. Nederlandse organisaties lichten eigen ervaringen met LIFE toe.
  • Ruud Kleinman put uit zijn ervaring namens Waterschap Rivierenland en partner in project LIFE MicaExterne link.
  • Marjon Otten deelt haar ervaring met LIFE namens Waterschap Vallei en Veluwe en partner in LIFE project de Waterfabriek.
  • RVO geeft een toelichting op de nieuwe callExterne link.

Telefonisch spreekuur RVO

LIFE bestaat uit 2 hoofdprogramma’s: milieu en klimaat. Deze zijn weer op te delen naar thema’s zoals circulaire economie of biodiversiteit. Al onze adviseurs weten veel van de LIFE thema’s. Per adviseur lichten we de thema’s toe waar zij de meeste ervaring in hebben. Mocht de desbetreffende adviseur in gesprek zijn, dan kunt u uw vraag/ of contactgegevens via e-mail sturen naar life@rvo.nlExterne link. Dan nemen wij vervolgens contact met u op.

Telefoonnummers van de adviseurs

AdviseurTelefoonnummer
Astrid Hamer - natuur en biodiversiteit/circulaire economie en klimaatadaptatie06 - 11 26 36 00
Ko Melis - natuur en biodiversiteit06 - 15 18 76 05
John Heynen - milieutechnologie/grondstofefficiency/circulaire economie en klimaatmitigatie06 - 15 89 76 71
Teun Bolder - milieutechnologie/grondstofefficiency/circulaire economie en klimaatmitigatie/energie06 - 53 92 86 13
Paulien Officier - algemene vragen06 - 29 36 31 74

Mocht u twijfelen welk thema het beste past bij uw voorstel, dan kunnen wij u daarbij helpen. Neem dan contact op met een adviseur. Op 8 april hebben zij tijd voor al uw vragen van 14:00 uur tot 16:00 uur. Uiteraard zijn wij ook bereid u te helpen met uw vragen op andere werkdagen. Op basis van de vragen wordt na afloop van de inbelmiddag een Q&A opgesteld die wij publiceren op deze website.

Webinar EU LIFE op 30 april 2020

Ook kunt u deelnemen aan de virtuele informatiesessie van EASME, de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie voor LIFE. De sessie met voertaal Engels vindt plaats op 30 april en richt zich op aanvragers die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen op het gebied van 'groene’ technologie, natuurbescherming en klimaat. Meer informatie en aanmelden.Externe link

Workshop ‘Het versterken van uw aanvraag’

Tijdens de informatiemiddag van 8 april was RVO van plan om een workshop aan te bieden over het versterken van de logica van uw projectvoorstel. Deze workshop heeft alleen zin wanneer deze face-to-face wordt aangeboden. Via life@rvo.nlExterne link kunt u aangeven of u interesse heeft in deze workshop. Wij nemen dan contact met u op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Een succesvol projectvoorstel moet aansluiten op de doelstellingen van de Europese Commissie. De logica van het voorstel moet kloppen en het verhaal in het voorstel moet de evaluatoren een beeld geven van het project en hen overtuigen dat het project impact gaat hebben.

In de workshop gebruiken we een methode waarmee u straks een goed verband kunt leggen tussen de impact van uw project op het milieu en klimaat, de partijen die aan uw project deelnemen en de activiteiten die zij uitvoeren. Het is een intensieve workshop in verkorte vorm. Uw eigen project vormt de basis.

Meld u aan

U kunt zich aanmelden via het registratieformulierExterne link. U krijgt na 2 april de presentaties en informatie per e-mail doorgestuurd. Ook krijgt u van ons voorafgaand aan het spreekuur de telefoonnummers van de RVO-adviseurs via e-mail.

Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu, klimaat-, of circulaire economie project komen in aanmerking voor LIFE. Zij kunnen hun voorstel indienen voor financiële ondersteuning vanuit de Europese Commissie.

Meer weten?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Telefonisch spreekuur

Datum

Wo 8 apr 2020

Tijd

14:00 - 16:00 uur

Kosten

Gratis