Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Uitgesteld - Economische missie offshore windenergie in de Baltische Zee

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben wij besloten onze evenementen de komende tijd te annuleren of uit te stellen. Dit besluit sluit aan bij de richtlijn om sociale contacten te beperken. Wij doen ons best iedereen die zich heeft aangemeld te berichten. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Deze handelsmissie is uitgesteld. We maken zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend.

Bent u actief in de offshore windsector? Dan biedt de snelle ontwikkeling van deze sector in Polen en Litouwen mooie kansen voor u. Ga mee met de economische missie naar Szczecin (Polen) en Vilnius (Litouwen) van 20 tot en met 24 april 2020 en ontdek waar voor u de kansen liggen.

Tijdens deze missie krijgt u een compleet beeld van de kansen voor de offshore windsector in de Baltische Zee. In 2050 is voor deze regio 83 GW (gigawatt) aan offshore windvermogen gepland volgens de Europese brancheorganisatie WindEuropeExterne link. Nu hiervoor de basis wordt gelegd, kan dit ook kansen opleveren voor uw bedrijf.

Het programma omvat onder andere bedrijfsbezoeken, deelname aan de Pomeranian Offshore Wind Conference en verschillende rondetafels, seminars en netwerkbijeenkomsten. Daarbij ontmoet u de sleutelspelers van de overheid en het bedrijfsleven uit deze regio's.

Wind op zee om energiedoelen te bereiken

Polen is nog sterk afhankelijk van kolen, maar moet net als andere EU-lidstaten de productie van de hernieuwbare energie verhogen. Een van de beste manieren om dit te bereiken is de ontwikkeling van windenergie op de Baltische Zee.

Op basis van de nieuwe Offshore Wind Act wordt de komende 10 jaar ten minste 8 GW aan windvermogen gerealiseerd, oplopend tot 28 GW in 2050. Polen heeft meer dan 10 windparkprojecten aangewezen. Een deel daarvan gaat Polen de komende jaren aanbesteden, samen met vooraanstaande Europese ontwikkelaars.

Ook de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) zien windenergie als beste optie om de nationale doelstellingen voor verduurzaming te behalen. Het totale potentieel van deze regio wordt geschat op ten minste 8 GW.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De lokale expertise op het gebied van offshore windenergie is beperkt in Polen en de Baltische landen. Daarom is samenwerken met buitenlandse partijen, waaronder Nederlandse, essentieel.

Voor Polen en de Baltische landen is nu de aanbesteding van verschillende offshore windprojecten én de versterking van het offshore (export)netwerk belangrijk. Zo is er een plan om 700 MW onderzeese kabel tussen Litouwen en Polen aan te leggen.

Voor wie?

Deelname is interessant voor bedrijven en organisaties die:
 • een beeld willen krijgen van het marktpotentieel van offshore wind in genoemde regio's;
 • hun netwerk met sleutelspelers binnen deze markt willen opbouwen;
 • expertise kunnen leveren om een waardevolle (innovatieve en competitieve) bijdrage te leveren aan de (pre-)development-, constructie- en onderhoudsfases van de beoogde ontwikkelingen;
 • werkzaam zijn in consultancy, financiering, offshore installatie & transport (OWF/grid), engineering, haveninfrastructuur & logistiek, ecologie, training & opleiding, en overige toeleveranciers en dienstverleners uit de offshore windsector.

Voorlopig programma

Het 5-daagse programma wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassades in Warschau en Vilnius, het regionale netwerk in de Baltische landen en de lokale nationale windverenigingen Polish Wind Energy AssociationExterne link (PWEA/PSEW) en Lithuanian Wind Power AssociationExterne link (LWPA).Aan de hand van de aanmeldingen wordt het programma verder uitgewerkt in overeenstemming met de expertise en interessegebieden van de deelnemers.

Bekijk het voorlopige programmaExterne link

N.B. Begin april organiseren wij een voorbereidingsbijeenkomst voor deelnemers aan de missie. Dan informeren wij u over logistieke en organisatorische aspecten. Ook presenteren wij dan het marktrapport 'Export market assessment for the Dutch offshore wind industry in Poland'.

Aanmelden

De missie is uitgesteld. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Na deze datum worden het kennismakingsprogramma en de matchmakingfaciliteiten verder uitgewerkt op grond van de binnengekomen reacties.

Let op: Als u zich aanmeldt na 20 maart, dan kan RVO niet garanderen dat u ook gebruik kunt maken van (individuele) matchmaking en/of vermelding in het missieboekje.

Wij vinden het belangrijk dat organisaties binnen de genoemde opzet en doelstelling vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. Wij beoordelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

Na de bevestiging van uw aanmelding bereiden wij de matchmaking voor via een intake, eventueel in samenwerking met een lokale partner.

Kosten

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 exclusief btw per extra deelnemer. Wij bieden u hiervoor het volgende dienstenpakket:

 • deelname aan alle programmaonderdelen volgens het bovenstaande voorlopige programma;
 • opname van uw bedrijfsgegevens in het missieboekje;
 • collectief lokaal vervoer (inclusief transfers van en naar lokale luchthavens);
 • lokale ondersteuning tijdens het verblijf;
 • reis- en accommodatievoorstel van RVO (optioneel).

Reis- en verblijfkosten en lokale kosten buiten het programma zijn voor eigen rekening.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze missie kunt u contact opnemen met:

Daniel Tserepnin, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)E: daniel.tserepnin@rvo.nlExterne link

Danielle Veldman, Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)E: danielle.veldman@nwea.nlExterne link

Martin van Buuren en Jolanta Kosicka, Nederlandse ambassade in WarschauE: martin-van.buuren@minbuza.nlExterne linkE: ja.kosicka@minbuza.nlExterne link

Milda Savickaite, Nederlandse ambassade in VilniusE: milda.savickaite@minbuza.nlExterne link

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Polen en Litouwen

Datum

Ma 20 apr 2020 - 24 apr 2020

Kosten

 • Missie is uitgesteld; aanmelden is niet meer mogelijk
 • Kosten: € 500 per organisatie excl. btw (max. 2 deelnemers)
 • Bij meer dan 2 deelnemers: € 250 excl. btw per extra deelnemer
 • Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden
 • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening