Dit evenement is al geweest.Bekijk andere evenementen.

Verkennende missie Circulaire Economie Polen

Wilt u in Polen marktkansen verkennen en potentiële partners ontmoeten rond het thema circulaire economie? Ga dan in november mee met de verkennende missie naar Polen.

De missie wordt georganiseerd door Holland Circular Hotspot in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse ambassade in Warschau.

Doel

Doelstelling van de missie is het versterken van de samenwerking met Polen op het gebied van circulaire economie en het creëren van kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen door:

  • inzicht te krijgen in de knelpunten van de circulaire economie in Polen;
  • exportbevordering van Nederlandse kennis, ervaring, producten en diensten op het gebied van circulaire economie;
  • het stimuleren van samenwerking voor het opzetten van innovatieprojecten;
  • het creëren van een omgeving waar nieuwe allianties, netwerken en partnerschappen (cross-sectoraal, multidisciplinair, multistakeholder) kunnen ontstaan.

Voor wie?

Overheden (nationaal, regionaal, steden, waterschappen), bedrijven, startups, kennisinstellingen, universiteiten, maatschappelijke organisaties, sectororganisaties en overige organisaties met interesse in Polen.

Waarom Polen?

Polen is serieus in zijn ambitie om in de komende jaren te investeren in een circulaire economie. Het land rondt momenteel een actieplan af, waarbij het terugdringen van emissies een belangrijke doelstelling is. Polen laat zich hierbij onder meer inspireren door de manier waarop Nederland vormgeeft aan de circulaire economie. Er bestaat op dit vlak al langer samenwerking tussen beide landen.

De focus in het Poolse circulaire beleid komt te liggen op onder meer de thema’s duurzame productie, duurzame consumptie, biobased economy en nieuwe businessmodellen. Een deel van de hieruit voortvloeiende kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties staan in een recent marktrapportExterne link. De focus van dit rapport ligt op afvalmanagement en recycling, omdat daar een belangrijke Poolse behoefte ligt, bijvoorbeeld op het gebied van waste to energy, afvalinzameling, en recycling van huishoudelijk en industrieel afval.

Daarnaast lijken er kansen te liggen voor water en de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak, waar Nederland in het buitenland bekend om staat. Bij deze aanpak werken overheid, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en non-profits samen op stedelijk of ruraal gebied. Dat biedt in dit geval kansen voor het uitwisselen van reststromen en efficiënt gebruik van grondstoffen en middelen.

De komende jaren zullen ook Europese fondsen beschikbaar komen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Tot slot zijn ook kleinere steden in Polen gericht op circulaire economie en zullen hier de komende jaren in gaan investeren.

Dit alles leidt ertoe dat er een markt voor circulaire producten en diensten in een regio ontstaat die een groeimarkt is. Het is daarom wenselijk om in een vroegtijdig stadium de samenwerking met Poolse partners op te zoeken en de Nederlandse expertise en innovatieve oplossingen voor het voetlicht te brengen in Polen.

Missieprogramma

De missie wordt op 23 november in Warschau georganiseerd, rond de conferentie Circular Economy – Business and Consumer on the Route of Change. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Poolse Institute of Innovative Economy and Circular Economy Coalition (r-ECOnomy) en bied ruimte aan Nederland om specifieke cases te laten zien.

Een groot aantal Poolse spelers op het gebied van circulaire economie zal bij de conferentie aanwezig zijn. Daarnaast zullen rond specifieke thema’s verdiepingssessies worden georganiseerd. Indien tijdig bekend, geven we op basis van Nederlandse wensen hier verdere invulling aan.

De dag voor en na de conferentie kunnen we - afhankelijk van de wensen van de deelnemers - op verschillende manieren invullen. Denk aan verdiepingssessies met specifieke sectoren, gebiedsgerichte samenwerking met Poolse partners of nadere kennismaking met Poolse instellingen.

Naast Warschau zal ook een bezoek aan Krakau plaatsvinden, als daar voldoende interesse voor is. In Krakau werkt Nederland al samen met de universiteit en de stad op het gebied van circulaire economie.

Voor bedrijven en organisaties met interesse in specifieke marktontwikkelingen bieden we individuele 'matchmaking'. Een lokale organisatie zoekt gericht potentiële partners die passen bij het zoekprofiel van de deelnemer.

Aanmelding

Heeft u interesse om samen met de Nederlandse overheid deel te nemen aan deze missie naar Polen? Geef dan voor maandag 9 oktober uw belangstelling door via het registratieformulierExterne link.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 250 per persoon, exclusief btw. Deelname is inclusief het collectieve programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners (indien vermeld in het programma). Niet in de kosten inbegrepen zijn uw reis- en verblijfkosten (hotels en vluchten), alle individuele kosten en eventuele kosten van de matchmaking.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Internationaal Innoveren, (088) 602 4210
  • Corinne van Voorden, Advisor International Innovation, Climate, Water, Circular Economy, Corinne.vanVoorden@rvo.nlExterne link, +31 (0)6 50939714
  • Tong Jiang, Advisor Technology & Innovation Missions, Tong.Jiang@rvo.nlExterne link, +31 (0)6 10897326

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nlExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Duur

3 dagen

Kosten

De kosten voor deelname aan de missie bedragen € 250 per persoon, exclusief btw.