Virtuele handelsmissie Life Sciences & Health Zuidoost-Azië

Bent u actief op het gebied van Life, Sciences & Health (LSH) en overweegt u om zaken te doen in Indonesië, Maleisië en/of Thailand? Neem dan van 28 juni tot en met 1 juli deel aan de virtuele handelsmissie georganiseerd door Task Force Health Care. Deze unieke missie richt zich op het positioneren van de Nederlandse Connected Care sector in Zuidoost-Azië.

Voor wie?

De publiek-private missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de LSH-sector, die actief zijn op het terrein van Connected Care. Dit zijn oplossingen die de toegang tot, en de effectiviteit en efficiëntie van de zorg vergroten. Denk hierbij aan:

Digitale zorg en transformaties

Datagedreven oplossingen en bijbehorende digitale infrastructuur, die bijdragen aan de toegang tot en kwaliteit van de zorg binnen, buiten en tussen zorginstellingen. Gericht op preventie, diagnostiek, behandeling en monitoring in zowel de eerstelijns, ziekenhuiszorg én ouderenzorg.Hierbij gaat het om digitale platforms voor data-management van patiëntgegevens, innovatieve medische apparatuur, oplossingen voor het mogelijk maken van (eerstelijns) zorg op afstand, oplossingen gericht op het verbeteren van werkprocessen en applicaties die door Artificial Intelligence (AI) bijdragen aan verbetering van de klinische besluitvorming.

Zorginfrastructuur

Producten en diensten met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de inrichting, de uitrusting, de exploitatie en het onderhoud van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen.

Eerstelijns gezondheidszorg

Het verbeteren van de toegang tot de eerstelijns gezondheidszorg in plattelandsgebieden en -gemeenschappen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Indonesië, Thailand en Maleisië bieden veel kansen voor de Nederlandse LSH-sector. Online ontmoet u ondernemers uit de ASEAN-regio die – net als u – willen samenwerken op het gebied van Life Sciences & Health. U krijgt de kans om uw kennis te verbreden en via individuele matchmaking doet u gericht nieuwe contacten op. Hiermee legt u een stevige basis om, zodra fysieke afspraken weer mogelijk zijn, een vliegende start te maken.

Programma Strategische Meerjarige Marktwerking

Deze missie is de 1e activiteit van het 2-jarig publiek-privaat programma Strategische Meerjarige Marktbewerking (SMM). Dit programma richt zich op het positioneren van de Nederlandse Connected Care-sector in Zuidoost-Azië.

RVO trekt dit programma samen met de Nederlandse ambassades en Task Force Health Care (TFHC). Het doel is om bij te dragen aan een goede gezondheid en welzijn (SDG3 van de Verenigde Naties) én aan het vergroten van de Nederlandse export en investeringen in Zuidoost-Azië.

Het programma bouwt voort op de bestaande marktkennis en ingangen vanuit de Nederlandse overheid en TFHC. Ook staat het open voor alle Nederlandse bedrijven uit de Connected Care sector. Vanuit de behoeftes van de Nederlandse sector worden verdiepende vervolgactiviteiten mogelijk gemaakt.

Waarom Indonesië, Maleisië en Thailand?

 • De invoering van universele gezondheidszorg, de groeiende middenklasse en medisch toerisme in de ASEAN-regio zorgt voor een grote vraag naar zowel publieke als private zorg.
 • Ongeveer 80% van de medische hulpmiddelen in Indonesië, Maleisië, Thailand wordt geïmporteerd.
 • Door COVID-19 heeft de behoefte aan digitale oplossingen een stevige boost gekregen. Voor Indonesië, Maleisië en Thailand geldt dat ze op zoek zijn naar slimme oplossingen voor zorg op afstand. Ook is er behoefte aan digitale hulpmiddelen om de zorg efficiënter te organiseren. Een goede data-infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld, is heel belangrijk.
 • De ASEAN-regio kenmerkt zich door grote verschillen tussen zorgfaciliteiten in de plattelands- en stedelijke gebieden. Nederlandse oplossingen op het gebied van infrastructuur en digitale zorg kunnen deze verschillen verkleinen.
 • Indonesië, Maleisië en Thailand worstelen met uitdagingen rondom vergrijzing en een tekort aan medisch personeel, en willen graag een efficiëntie-slag maken.

Programma

 • De missie geeft u een goed beeld van de korte- en middellangetermijnplannen van overheden en andere betrokkenen. Hierbij is er ook aandacht voor de impact van corona. Daarnaast kunt u belangrijke kansen voor uw organisatie verder verkennen.
 • Thematische (interactieve) virtuele sessies ter verdieping op specifieke marktsector combinaties.
 • Landensessies waarin de belangrijkste overwegingen voor het al dan niet betreden van de markt worden besproken.
 • Individuele virtuele matchmaking op maat (1-op-1-afspraken per bedrijf). Denk aan gesprekken met agenten, distributeurs, publieke besluitvormers of private zorgaanbieders.
 • Matchmaking op eigen initiatief via het virtueel b2match-platform.

Deelname en kosten

Meld u aan voor deelname aan deze virtuele missie. De uiterste aanmelddatum is vrijdag 28 mei. Elke deelnemer moet zich apart inschrijven. Deelname aan de virtuele missie bedraagt € 250 (excl. btw) per Nederlandse organisatie, met een maximum van 2 deelnemers per organisatie. Elke 3e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 125 (excl. btw).TFHC en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vinden het belangrijk dat deelnemende bedrijven binnen de genoemde structuur en thematische focus van het programma vallen. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.

Individuele matchmaking

Matchmaking op maat

Maximaal 15 bedrijven kunnen gebruikmaken van matchmaking op maat. Meld u op tijd aan, want na 28 mei is er geen garantie voor deelname aan de matchmaking.LET OP: Deelname aan de georganiseerde matchmaking kost € 250 (excl. btw) per land extra (bovenop het bedrag voor deelname aan de missie). U kunt in maximaal 2 landen georganiseerde matchmaking krijgen. U krijgt maximaal 5 afspraken per land.

Vrije matchmaking

Alle deelnemers aan de missie kunnen ook zelf afspraken maken voor matchmaking, via het virtuele b2match-platform. Deze zogenaamde 'vrije matchmaking' is bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van Task Force Health Care.

Heeft u vragen over deze virtuele missie? Neem dan contact op met:

Esther van den Heuvel, Task Force Health CareE: esther.vandenheuvel@tfhc.nl

of

Linda Reijers, Rijksdienst voor Ondernemend NederlandE: linda.reijers@rvo.nl

Organisatie

Task Force Health Care organiseert deze missie binnen het SMM programma samen met RVO, de Nederlandse ambassades en consulaten in Indonesië, Thailand en Maleisië.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Ma 28 jun 2021 - 1 jul 2021

 • Uiterste aanmelddatum: 28 mei
 • Deelname kost € 250 (excl. btw) per organisatie (max. 2 deelnemers)
 • Iedere extra deelnemer betaalt € 125 (excl. btw)
 • Iedere deelnemer meldt zich apart aan
 • Matchmaking op maat kost € 250 (excl. btw) extra per land (max. 2 landen)
Direct aanmelden