Virtuele missie offshore windenergie in Polen

Bent u actief in de offshore windsector? En wilt u zakendoen in Polen? Neem dan op 10 en 11 december deel aan de virtuele missie offshore windenergie met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens deze missie krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen in de offshore windsector in Polen. Deze sector ontwikkelt zich razendsnel en biedt de Nederlandse ondernemer mooie kansen.

Wind op zee om energiedoelen te bereiken

Polen is nog sterk afhankelijk van kolen, maar moet net als andere EU-lidstaten de productie van hernieuwbare energie flink verhogen. Een van de beste manieren om dit te bereiken is de ontwikkeling van windenergie op de Baltische Zee.

Op basis van de nieuwe Offshore Wind Act wordt de komende 10 jaar ten minste 8 gigawatt (GW) aan windvermogen geïnstalleerd, oplopend tot 28 GW in 2050. Polen heeft meer dan 10 windparkprojecten aangewezen. Het land gaat een deel daarvan de komende jaren aanbesteden, samen met vooraanstaande Europese ontwikkelaars.

In 2050 is voor het volledige Baltische Zeegebied 83 GW aan offshore windvermogen gepland, volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In Polen is lokale kennis en expertise op het gebied van offshore windenergie beperkt. Daarom is samenwerken met buitenlandse partijen, waaronder Nederland, essentieel.

Voor Polen is nu de aanbesteding van verschillende offshore windprojecten én de versterking van het offshore (export)netwerk belangrijk. Zo is er een plan om 700 megawatt (MW) onderzeese kabel aan te leggen tussen Litouwen en Polen.

Voor wie?

Deelname is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die:

 • werkzaam zijn in:
  • offshore installatie & transport (OWF/grid);
  • engineering;
  • haveninfrastructuur & logistiek;
  • ecologie;
  • training & opleiding;
  • en overige toeleveranciers en dienstverleners uit de offshore windsector.
 • een beeld willen krijgen van het marktpotentieel van offshore wind in Polen;
 • hun netwerk met sleutelspelers binnen deze markt willen opbouwen;
 • expertise kunnen leveren om een waardevolle (innovatieve en competitieve) bijdrage te leveren aan de (pre-)development-, constructie- en onderhoudsfases van de beoogde ontwikkelingen.

Programma

De missie geeft u een goed beeld van de plannen van overheden voor offshore windenergie in het Baltische Zeegebied. Daarnaast kunt u de belangrijkste kansen voor uw bedrijf verder verkennen.

Ten slotte is er ruimte om uw zakelijke netwerk op te bouwen, uit te breiden en/of te bestendigen, onder meer via:

 • webinarsessies (via live studio):
  • kick-offmeeting met minister Kaag
  • sectorsessies
 • individuele online matchmaking op maat (een-op-een afspraken per bedrijf);
 • matchmaking op eigen initiatief via het virtuele b2match-platform.

Bekijk het voorlopige programma (Engelstalig).

Kosten en deelname

Deelname kost € 250 per Nederlandse organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Iedere extra deelnemer betaalt € 125.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

De uiterste aanmelddatum voor de individuele matchmaking is dinsdag 10 november. Na 10 november kunt u zich nog wel aanmelden voor de rest van het programma.

Let op: er kunnen maximaal 25 bedrijven deelnemen aan het onderdeel individuele matchmaking op maat. Aanmeldingen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Meldt u zich daarom snel aan.

Vrije matchmaking

Deelnemers kunnen ook zelf matchmakingafspraken inplannen via het virtuele b2match-platform. Voor deelname aan deze zogenaamde 'vrije matchmaking', inclusief deelname aan de webinars, kunt u zich inschrijven tot en met 9 december.

Wij vinden het belangrijk dat deelnemende bedrijven binnen de genoemde structuur en thematische focus van het programma vallen. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze virtuele missie? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts, projectleider virtuele missie PolenE: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlandse postennetwerk in Polen.

Moving forwards together

Deze missie valt onder de vlag van de Nederlandse campagne 'Moving forwards together'. Wij geloven dat door gezamenlijk actie te ondernemen en onze ervaringen te delen, we beter voorbereid en meer verenigd naar buiten zullen komen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Do 10 dec 2020 - 11 dec 2020

 • Uiterste aanmelddatum incl. individuele matchmaking: 10 november
 • Uiterste aanmelddatum voor vrije matchmaking: 9 december
 • Deelname kost € 250 per organisatie (max. 2 deelnemers)
 • Iedere extra deelnemer betaalt € 125
 • Iedere deelnemer meldt zich apart aan
Direct aanmelden