Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Waterstof handelsmissie China

Bent u actief op het gebied van waterstof en wilt u de Chinese markt verkennen, of uw aanwezigheid in de Chinese markt juist uitbreiden? Ga dan in september samen met de Provincie Gelderland mee met de handelsmissie Waterstof naar China.

De missie wordt georganiseerd rondom de International Hydrogen Fuel Cell Vehicle ConferenceExterne link in Rugao. Daarnaast bezoeken we Wuhan, hoofdstad van Gelderland’s zusterprovincie Hubei. Een provinciaal bestuurder begeleidt de missie. De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland.

Veel waterstofinitiatieven in de markt

Waterstof staat volop in de belangstelling in Nederland. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Was tot medio 2017 de aandacht voor waterstof vooral gericht op mobiliteit, in 2019 wordt er in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan een breed programma van aanpak, van overheid tot industrie, van bebouwde omgeving tot energieopslag, en van investeerders tot kennisinstellingen. Deze programmatische aanpak zal vooral gericht zijn op kostenreductie en opschaling.

Waterstof als sleuteltechnologie in China

Het Chinese beleid is in de afgelopen 18 maanden drastisch veranderd. Subsidies op batterij-elektrische auto’s worden versneld afgebouwd en die voor waterstofvoertuigen zijn sterk gegroeid. Niet alleen voor de voertuigen zelf maar ook voor de benodigde infrastructuur voor de productie en distributie van waterstof. Dat heeft een sterke industriepolitieke achtergrond: China ziet waterstof als een sleuteltechnologie waarin het een prominente plaats wil hebben en technologisch zoveel mogelijk onafhankelijk wil zijn van de rest van de wereld.

China wil op grote schaal electrolysers en vulstations bouwen. Het beschikt over grote hoeveelheden waterstof uit cokesproductie en is van plan om deze te gebruiken als tussenfase op weg naar groene waterstof. Daarom heeft China grote belangstelling voor SOFC technologie. Inmiddels zijn er grootschalige projecten met honderden waterstofbussen. Op 26-28 september vindt in Rugao de eerder genoemde 4e International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference plaats. Bij deze conferentie zijn vertegenwoordigers van de hele waterstofmobiliteitsketen aanwezig, zowel uit China als internationale spelers.

Doelgroep

Deze missie is interessant voor ondernemers, bestuurders, onderzoekers, en kennisinstellingen die actief zijn in de waterstofketen. U heeft ambities richting de Chinese markt, het aantrekken van Chinese kennis en investeringen naar Nederland, of het aangaan van samenwerking.

Programma

Gelderland en de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, hebben een langlopende zusterrelatie. Wuhan is een van de belangrijkste centra voor waterstoftechnologie. Op 4e International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao van 26-28 september zijn de gehele waterstofketen van China en belangrijke internationale spelers aanwezig. De conferentie focust op waterstofmobiliteit. Het programma zal een combinatie zijn van seminars, matchmaking sessies en site visits. Nederlandse bedrijven kunnen spreektijd krijgen op de conferentie.

Lees meer over het programmaExterne link.

Aanmelden

Heeft u interesse in deelname? Vul dan het aanmeldformulierExterne link in.

Heeft u vragen over de missie? Neem dan contact op met Judith van de Bovenkamp (judith.vandebovenkamp@oostnl.nlExterne link) voor meer informatie.

Verder lezen

Rapport 'Overview of hydrogen and fuel cell developments in ChinaExterne link', januari 2019.

Innovatiemissie Waterstof Japan

In dezelfde week (23-28 sept 2019) organiseert RVO.nl een Innovatiemissie Waterstof naar JapanExterne link. Deze missie vindt plaats rondom de Hydrogen Energy Ministerial Meeting in Tokio op 25 september. De missie anticipeert op komende activiteiten in Japan rondom de Olympische Spelen in 2020, en tegen de achtergrond van de Japanse visie 'Hydrogen Society'. Voor vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Alexandra de Vogel via innovatiemissies@rvo.nlExterne link.

Mogelijk gemaakt door Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL is een landelijk netwerk van publieke organisaties dat Nederlandse ondernemers verbindt, met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.

Trade & Innovate NL organiseert evenementen, vooral gericht op en in Azië, Noord-Amerika en Europa. Een van de focusthema's daarbij is Smart Cities.Logo Trade and Innovate

Lees meer op de website van Trade & Innovate NLExterne link

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Wuhan

Datum

Zo 22 sep 2019 - 28 sep 2019

Kosten

Gratis