Dit evenement is al geweest.Bekijk andere evenementen.

Webinar Innovatiesamenwerking Japan - robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

Is uw onderneming actief in de agri-food & tuinbouw? Wilt u mee met een missie om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan? Volg dan het Webinar: Innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt.

Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten.

De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen.

Doel webinar

Doel is kansen te verkennen in onderzoek en innovatie op het gebied van digitalisering in de glastuinbouw en open teelt. Denk hierbij aan ontwikkeling van nieuwe robottoepassingen, met gebruik van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie en grippers of snijders en aan slimme toepassingsmogelijkheden van big data.

Vanuit Japan is er eveneens grote behoefte aan de in Nederland aanwezige domeinkennis in zowel glastuinbouw als open teelten. Vertical farming, robotisering, phenotypering en digitalisering zijn mogelijke onderwerpen op de gezamenlijke innovatie-agenda. De uitkomst moet uitmonden in een innovatiemissie aan het eind van 2020 / begin 2021.

Lees meer achtergrondenExterne link.

Conceptprogramma

Conceptprogramma
TijdstipOnderwerp
09:00Opening
09:05Introductie & Achtergrond Innovatietraject Japan, Bert van der Heide, Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food
09:10Trends en ontwikkeling in Japan op gebied van robotisering en digitalisering, Evert Jan Krajenbrink, Landbouwraad Tokio
09:25De opzet van een Japans-Nederlandse PPS ‘Transition Towards a Data Driven Agriculture’, Rick van der Zedde, WUR
09:40Hypergrowing by Certhon and Denso, Edwin Vanlaerhoven, Certhon
09:55Q&A’s en Inventarisatie wensen Innovatiemissie, Freek Vossenaar, Ministerie van LNV
10:30Afsluiting

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld u dan aan via het online registratieformulierExterne link.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Bert van der Heide, Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food via Bert.vanderHeide@rvo.nlExterne link. Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nlExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Duur

Één-dags event

Kosten

Gratis