Webinar Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik

Hoe stimuleer je zonne-energie in een dichtbevolkt land als Nederland, waar ruimte schaars is? Laat u inspireren met interessante projecten tijdens dit webinar 'Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik' met alle kansen die dubbelfuncties bieden.

RVO organiseert dit jaar een reeks (online) themabijeenkomsten rondom het lokaal benutten van zonne-energie. Gemeenten zetten steeds meer in op hernieuwbare energie zoals zonne-energie. Dit zien we ook terug in de RES-conceptplannen. Een uitdaging voor alle plannen is ruimtegebruik. Oplossingen die meervoudig ruimtegebruik ondersteunen staan in Nederland daarom hoog op de agenda.

Voor wie?

Het webinar is afgestemd op provinciale, gemeentelijke en andere ambtenaren die vanuit duurzaamheidsdoelstellingen te maken hebben met de stimulering van zonne-energie.

Programma

Een aantal oplossingen voor dubbelfuncties past men al toe. Sommige zijn al ontwikkeld en in werking, andere nog in de opstartfase. Wij vertellen u over de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Dit laten we zien met voorbeelden van de toepassing van zonne-energie op water en op infrastructuur. Karin Keijzer van RVO vertelt over zonne-energie en meervoudig ruimtegebruik. Maarten Epema gaat in op zonne-energie op de Bomhofs en Sekdoornse Plas in de gemeente Zwolle. Wessel de Wagt geeft een toelichting op het zonne-energieproject bij de A37 in Hoogeveen.

Verdiepingsbijeenkomst op 3 september

Enige dagen na het webinar, op 3 september, kunt u ook deelnemen aan de bijeenkomst Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik. Deze bijeenkomst is een verdiepingssessie op de thema’s uit het webinar. Deelname is maximaal 35 deelnemers. We delen kennis en ervaring met elkaar en kijken naar oplossingen en knelpunten. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op Bijeenkomst Zon-PV en meervoudig ruimtegebruikExterne link.

Meld u nu aan

Het webinar is op 1 september van 14.00 uur tot 15.30 uur. Schrijf u in voor het webinarExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Di 1 sep 2020

Tijd

14:00 - 15:30 uur

Kosten

Deelname is gratis.

Direct aanmelden