Zoeken
Evenementenvergunning aanvragen

Gemeente Midden-Delfland: Evenementenvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Gemeente Midden-Delfland

Laatst gecontroleerd op

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig.  Bij sommige kleinschalige evenementen is een melding voldoende. Om te controleren of u uw evenement moet melden of dat u een vergunning nodig heeft kunt u een globale test doen via beslisbomen, die u onder het kopje ‘formulieren’ aantreft. De aanmelding of aanvraag van de vergunning doet u bij de burgemeester van de gemeente waar het evenement  zal plaatsvinden. De burgemeester kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. Hou er ook rekening mee dat er bij een evenement op het water eventueel ook een vergunning of ontheffing nodig is van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Direct regelen

Ga naar de formulieren (aanvraag vergunning of melding)

Hoe werkt het?

In het beleidskader evenementen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een evenement moet voldoen om alleen gemeld te kunnen worden of wanneer het aanvragen van een vergunning verplicht is. In deze beleidsregels staan de procedures vermeld voor het melden en het aanvragen van de vergunningen. Zorg dat u aanvraag compleet is (Zie voor de vereiste bijlagen de toelichting op het aanvraagformulier) en houdt u er  rekening mee dat u uw aanvraag op tijd indient en ga er niet vanuit dat iedere aanvraag gehonoreerd zal worden.

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

  1. De openbare orde.
  2. Het voorkómen of beperken van overlast.
  3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
  4. De zedelijkheid of gezondheid.
  5. De bescherming van het milieu.

Voor het plaatsen van bouwwerken zoals bijvoorbeeld podia, tribunes, tenten en decor-schermen is de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van toepassing.

Direct regelen

Deze informatie is geplaatst door Gemeente Midden-Delfland

Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVLogo SDG YourEuropeToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1