Dit artikel is gerelateerd aan:

Extra verhoging algemene heffingskorting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

De algemene heffingskorting gaat omhoog. De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen. In 2021 komt op de geplande verhoging een extra verhoging.

Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw inkomen. Heeft u een belastbaar inkomen (het inkomen waarover u belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt uw besteedbaar inkomen toe.

Voor wie?

  • ondernemers met een belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 68.507

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven