Dit artikel is gerelateerd aan:

Extra verhoging algemene heffingskorting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was. De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen.

Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw inkomen. Heeft u een belastbaar inkomen (het inkomen waarover u belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt uw besteedbaar inkomen toe.

Bijvoorbeeld:

  • Heeft u een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 20.000? Dan betaalt u € 126 minder belasting door de verhoging van de algemene heffingskorting per 2021.
  • Heeft u een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 40.000? Dan betaalt u € 87 minder belasting door de verhoging van de algemene heffingskorting per 2021.
  • Heeft u een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 70.000? Dan heeft de verhoging van de algemene heffingskorting geen effect.

Voor wie?

  • ondernemers met een belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 68.507

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven