Extra verhoging arbeidskorting tot en met 2022

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor de jaren 2020 tot en met 2022. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 per jaar. Ook zorgt de verhoging ervoor dat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker wordt voor inkomens tussen de € 20.000 en € 35.000. Dit is omdat werkenden door de hogere arbeidskorting netto meer overhouden van het extra inkomen.

Voor wie?

  • ondernemers die inkomstenbelasting betalen
  • ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven