Dit artikel is gerelateerd aan:

Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) helpt u om samen met maatschappelijke organisaties de risico's en misstanden aan te pakken in uw bedrijf. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu.

U kunt op 2 manieren hulp krijgen:

FVO Pijler 1

FVO Pijler 1 helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse) bedrijven en maatschappelijke organisaties met het opzetten van projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

FVO Pijler 2

FVO Pijler 2 geeft financiële hulp aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voorwaarden FVO Pijler 1

U vraagt subsidie aan voor activiteiten die:

  • positieve invloed hebben op de omstandigheden bij de productie
  • zich bij het verduurzamen richten op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen
  • u binnen 4 jaar doet, in samenwerkingsverband

Voorwaarden FVO Pijler 2

  • U vraagt subsidie aan voor activiteiten om de doelen te behalen die in het IMVO-convenant staan.
  • U doet deze activiteiten vóór 31 december 2022, in samenwerkingsverband.

Hoe kunt u aanvragen?

De subsidie is gesloten. U kon tot 31 augustus een quickscan FVO pijler 1 indienen via een Engelstalige aanvraagpagina. Met de quickscan krijgt u een advies, dat nodig is om een subsidieaanvraag in te dienen. U kon subsidie voor FVO pijler 1 aanvragen van 26 januari tot en met 14 september 2021 om 12.00 uur.

U kon subsidie voor FVO pijler 2 aanvragen van 26 januari tot en met 14 september 2021 om 12.00 uur. De subsidie is gesloten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven