Dit artikel is gerelateerd aan:

Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u ondernemer? En wilt u zich met uw onderneming meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Dan kunt u met hulp van het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) samen met maatschappelijke organisaties de risico’s en misstanden aanpakken in uw bedrijf.

U kunt 2 soorten ondersteuning krijgen:

  • FVO Pijler 1 helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse) ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met het opzetten van multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.
  • FVO Pijler 2 geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voorwaarden pijler 1:

  • U vraagt subsidie aan voor activiteiten om IMVO-risico’s of -misstanden in uw internationale waardeketen aan te pakken. Deze activiteiten hebben een positieve impact op de productieomstandigheden in productielanden.
  • De verduurzaming richt zich op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen. Het thema dierenwelzijn kan onderdeel uitmaken van uw aanvraag als het project voor dierenwelzijn onderdeel is van een IMVO-convenant waarin dierenwelzijn is opgenomen.
  • U doet deze activiteiten binnen 4 jaar in een samenwerkingsverband.

Voorwaarden pijler 2:

  • U vraagt subsidie aan voor activiteiten om de doelstellingen van het IMVO-convenant te behalen.
  • U doet deze activiteiten uit vóór 31 december 2022 in een samenwerkingsverband.
  • Vanuit een IMVO-convenant kunt u maximaal 1 aanvraag tegelijkertijd indienen.
  • Alleen bij eventuele verlenging van de looptijd van een convenant kunt u maximaal 1 keer opnieuw aanvragen.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie FVO aanExterne link van 13 maart tot en met 5 september 2019 (12 uur) via de Engelstalige pagina van RVOExterne link.

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019–2022) met een jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2019 is voor FVO Pijler 1 € 5,7 miljoen subsidie beschikbaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven