Dit artikel is gerelateerd aan:

Geen dubbele belasting meer op energieopslag

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat verandert er?

Als u nu energie opslaat en dat vervolgens verkoopt, kan het voorkomen dat u daar 2 keer belasting over moet betalen. Een keer voor het opslaan, en een keer voor het gebruik. Vanaf 1 januari 2022 kunt u deze dubbele belasting voorkomen als:

  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert een grootverbruikaansluiting heeft
  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert, aan degene die de elektriciteit levert verklaart dat hij buiten de heffing blijft

Voor wie?

  • ondernemers die een energieopslagfaciliteit exploiteren
  • bedrijven die elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit leveren

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven