Dit artikel is gerelateerd aan:

Gegevens Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Gebruikt u bodemgegevens en ondergrondgegevens? Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verplicht om gegevens over de ondergrond te registreren in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). U kunt deze informatie opvragen.

Welke gegevens worden in de BRO geregistreerd?

De BRO bevat gegevens en modellen over de ondergrond in Nederland. Bijvoorbeeld over de grondwaterstand en -kwaliteit, booronderzoek en geotechnisch sondeeronderzoek. De BRO wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe gegevens.

Gegevens over onder meer parkeergarages, kelders, tunnels, kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WIBON).

BRO-gegevens opvragen

U kunt informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven