Dit artikel is gerelateerd aan:

Gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een geautomatiseerd systeem waarin gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden. De gemeenten zetten deze gegevens in de Landelijke Voorziening BAG. Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening. Het Kadaster stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

Gegevens maar één keer doorgeven

Vraagt een overheidsorganisatie u om gegevens door te geven die al in de BAG staan? Dan hoeft u dat niet te doen. U hoeft deze gegevens, zoals een adreswijziging, maar één keer aan een overheidsorganisatie door te geven. Deze informatie is dan ook voor andere overheden beschikbaar.

Gegevens uit BAG gebruiken

U mag de gegevens uit de BAG, inclusief alle postcodes, zonder belemmeringen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van toepassingen (apps) voor smartphones of tablets.

Gegevens Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren.

Er is een basisregistratie ondergrond met gegevens over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de ondergrondse infrastructuur
  • de gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.

U kunt eenvoudig informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven