Goederenvervoer bij import

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Transport van goederen vanuit het buitenland kunt u laten regelen door uw leverancier. U hoeft dan zelf niets te doen. Regelt u het transport zelf, dan kunt u het vervoer overlaten aan een vervoerder of expediteur. Of u doet het vervoer ook zelf. Bij transport vanuit het buitenland heeft u te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingseisen en verzekeringen. Bij transport van buiten de EU heeft u ook te maken met douaneformaliteiten.

Goederenvervoer zelf doen of uitbesteden

Voor het transport van uw goederen heeft u verschillende mogelijkheden.

U besteedt het transport uit aan een douanevertegenwoordiger

Een douanevertegenwoordiger (ook wel expediteur genoemd) kan u alles rond het transport uit handen nemen. Deze regelt bijvoorbeeld ook alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure.

U laat de goederen transporteren door een vervoerder

U kiest een transportmiddel en zoekt een vervoerder die u hiermee kan helpen. De vervoerder zorgt dan voor de transportdocumenten. Hij heeft ook de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer. U bent zelf nog verantwoordelijk voor de douaneprocedure en een eventuele transportverzekering.

U vervoert de goederen zelf

Dan moet u alles zelf regelen.
  • U moet voor sommige landen een ritmachtigingExterne link hebben. En u moet aan kunnen tonen dat het om uw goederen gaat die u vervoert.
  • Zelf vervoeren kan ook duurder zijn omdat u moet investeren in transportmiddelen.
  • En importeert u goederen van buiten de EU, dan moet u zelf douaneaangifte doen.

Check regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu

Bij import van goederen moet u zich houden aan wetgeving voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Deze regels hebben vaak ook gevolgen voor het transport. Bijvoorbeeld bij het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Voedingsmiddelen

Bij het vervoer van voedingsmiddelen voor mensen of dieren moet u werken volgens de HACCP. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) brengt risico’s in kaart voor de veiligheid van levensmiddelen.

Planten en plantaardige producten

Importeert u planten of plantaardige producten van buiten de EU, dan inspecteert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de zending. Voor vervoer van de buitengrens van de EU naar de plek waar de inspectie plaatsvindt, moet u een fytosanitair vervoersdocument hebben. Voor het vervoer van bepaalde planten en plantaardige producten binnen de EU moet u een plantenpaspoort hebben.

Levende dieren en dierproducten

Wanneer u zelf het vervoer van levende dieren gaat verzorgen, dan moet u in veel gevallen een vervoerdersvergunning hebben van de NVWA. Voor de import van levende dieren of dierproducten is een veterinair document nodig.

Beschermde planten en dieren

Bij het vervoer van beschermde dieren of planten moet u zich houden aan de regels van CITES. Dit geldt ook voor delen of producten hiervan. Het kan zijn dat u een CITES-vergunning of –certificaat moet hebben.

Cultuurgoederen

Cultuurgoederen mag u in veel gevallen niet zomaar invoeren. Denk aan oude voorwerpen of kunst.

Check de verpakkingseisen

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van het product, afhankelijk van de vorm van transport. Overleg dit vooraf.

Check ook wat de verpakkingseisen voor uw product in Nederland zijn en de regels over verpakkingshout zoals houten pallets.

Verzeker uw goederen

Controleer wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af. Bijvoorbeeld met een transportverzekering.

ICC Incoterms® 2010 - internationale leveringsvoorwaarden

Het is handig om bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010 te gebruiken. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen. U regelt hiermee bijvoorbeeld:
  • wie het transport verzorgt en tot waar.
  • wie er zorgt voor transportverzekering, vergunningen, documenten en de douaneprocedure.
  • wanneer het risico bij het transport overgaat van de verkoper naar de koper.

Feiten en cijfers: vervoerscijfers

De grafiek laat per jaar de omvang zien van het internationaal goederenvervoer tussen een buitenlandse plaats van lading en een Nederlandse plaats van lossing.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland