Green Deal: biobased economy - campusfaciliteiten (Noord-Brabant)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Bent u een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van rechtspersonen? En bent u gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten gericht op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen aanvraag meer indienen.

Digitaal subsidie aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de subsidie Green Deal: biobased economy - campusfaciliteitenExterne link digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven