Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Groen Blauw Stimuleringskader (Noord-Brabant)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u agrariër en eigenaar van grond in Noord-Brabant? En zet u zich in voor de kwaliteit van natuur en het landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant voor natuurbehoud of landschapsbehoud. U komt mogelijk in aanmerking voor de subsidie Groen Blauw StimuleringskaderExterne link.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U legt nieuw groen aan (bijvoorbeeld een elzensingel).
  • U onderhoudt bestaand of nieuw groen.
  • U ruilt een stuk van uw grond in voor een nieuw landschapselement. U zet uw grond bijvoorbeeld om in een kikkerpoel of houtsingel.
  • Uw gemeente doet mee aan de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Groen Blauw Stimuleringskader aanvragen via de contactpersonen uit de regio bij Brabants LandschapExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven