Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (Overijssel)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Investeert u in Overijssel in energiebesparing of hernieuwbare energie? Dan kunt u de subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing gebruiken om te investeren in:

  • windenergie, waterenergie, bodemenergie of biomassa (hernieuwbare energie)
  • technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen
  • technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen

U krijgt maximaal 30% van de kosten vergoed tot een maximum van € 200.000.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent een privaatrechtelijke rechtspersoon of maatschap, vennootschap onder firma, commanditair vennootschap of eenmanszaak
  • het gaat om energiebesparing en hernieuwbare energie in Overijssel
  • het duurt 5 jaar (of meer) om uw investering terug te verdienen
  • u vraagt subsidie aan voordat u met uw project begint

Bekijk alle voorwaarden voor de subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing.

Doet u een investering in technische voorzieningen bij nieuwbouw of in windenergie, biomassa of waterkrachtinstallaties? Dan moet u voldoen aan de extra voorwaarden.

Hoe kunt u aanvragen?

U kon de subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing aanvragen bij de Provincie Overijssel van 3 augustus tot 16 september 2020 om 17.00 uur. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven