Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Horizon 2020

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

< 1 min lezen

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een innovatieve samenleving? Dan kunt u meedoen aan het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 en ondersteuning krijgen bij uw project.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor Horizon 2020 moet uw project passen binnen 1 van de onderdelen van Horizon 2020:

  • Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën)
  • Industrieel Leiderschap
  • Maatschappelijke Uitdagingen

Naast de 3 pijlers bevat Horizon 2020 ook nog 2 horizontale doelen:

  • Wetenschap met en voor de samenleving
  • Excellentie verspreiden en participatie stimuleren

Speciaal mkb-instrument

Bent u werkzaam bij een internationaal georiënteerd, innovatief bedrijf met de ambitie om te groeien? Dan is het mkb-instrument (SME instrument) misschien interessant. U krijgt ondersteuning bij het verkennen van nieuwe markten en het naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw projectvoorstellen indienen bij RVO. Team IRIS, het Nationale Contact Punt, helpt u op weg binnen Horizon 2020. Horizon 2020 heeft voor de periode 2014-2020 een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland