Hulp bij aanvragen subsidie

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een subsidie vraagt u altijd aan vóór aanvang van het project. Een subsidie kunt u zelf aanvragen of samen met een subsidie-adviseur. Als u bij de subsidieaanvraag hulp nodig heeft, zal de subsidieverstrekker u graag op weg helpen. Subsidies worden verstrekt door regionale, nationale en Europese overheden. Bij de organisatie die de subsidie verstrekt, kunt u navragen hoe u de subsidie aanvraagt en of uw project kans maakt.

Fases subsidietraject

 • Oriëntatie: u vraagt zich af of u voor uw investering een subsidie kunt krijgen en u weegt de voor- en nadelen bij een passende subsidie.
 • Aanvragen: het opstellen en indienen van uw subsidieverzoek bij de subsidieverstrekker.
 • Afhandelen en aan de slag: het afhandelen van de aanvraag nadat deze is goedgekeurd: u bent of gaat aan de slag met de uitvoering van uw plan.
 • Verantwoorden: na ontvangst van de subsidie en investering, geeft u tekst en uitleg over wat u met de subsidie heeft gedaan en tot welk resultaat het heeft geleid.

Aandachtspunten bij het werken met subsidieadviseurs

 • Kies een adviseur die uw branche, vakgebied of regio goed kent en laat hem meerdere ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken. Vraag naar een overzicht van referenties waar u zelf een keuze uit kunt maken.n
 • Spreek goed af welke diensten de intermediair aan u levert en welke prijs u daarvoor gaat betalen. Bedenk hierbij voor welke fase(s) u een adviseur inschakelt.
 • Ondanks het inschakelen van een subsidie-adviseur bent u tijd kwijt met de voorbereiding en afhandeling van de subsidieaanvraag. Het is en blijft uw subsidieaanvraag.
 • Een adviseur die namens u een aanvraag indient, dient te beschikken over een door u rechtsgeldig ondertekende machtiging. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw aanvraag en het nakomen van de verplichtingen vanuit de regelingen.
 • Bewaak de vertrouwlijkheid en kennisbescherming van uw project en de administratieve vereisten die een regeling kent.
 • Een subsidie-adviseur helpt u met zijn expertise en ervaring. Daarmee vergroot u de kans op toekenning van subsidie.
 • Een subsidie-adviseur betaalt u voor zijn diensten. Dan op basis van een vast afgesproken bedrag, op basis van een uurtarief, op basis van 'no cure, no pay'of een combinatie hiervan.
 • Bij 'no cure, no pay' bedragen de advieskosten vaak een percentage van de subsidie die u aanvraagt. Let goed op wanneer u deze kosten moet betalen. Meestal is die bij de goedkeuring van uw aanvraag en niet wanneer u de subsidie ontvangt. Dat betekent dat u de factuur van uw subsidieadviseur moet voorfinancieren.
 • Ga na of de intermediair de mogelijkheid biedt om de provisie achteraf, op basis van de daadwerkelijk toegekende subsidie, vast te stellen. U voorkomt daarmee dat u betaalt voor subsidie die u wel heeft aangevraagd, maar niet heeft gekregen.
 • Ervaringen van subsidieverstrekkers leren dat u gemiddeld 5% tot 15% van het bedrag van de subsidie kwijt bent aan een ingeschakelde subsidieadviseur. Kijk dus eerst naar de aanvraagprocedure en download aanvraagformulieren om in te schatten of zelf aanvragen voor u een goede optie is.
 • Afspraken voor langere- of onbepaalde tijd kunt u mogelijk niet of moeilijk opzeggen. U kunt er voor kiezen eerste afspraken te maken voor een korte periode. Dan zit u na afloop van een opdracht niet vast aan één bureau. Let op dat in de voorwaarden géén bepaling staat dat u het adviesbureau ook een vergoeding verschuldigd bent voor subsidies die u zonder hen aanvraagt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

KVK Financieringsdesk

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland