Ik ben erkend deskundige

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gefeliciteerd! U bent erkend deskundige. Op deze pagina vindt u informatie en verwijzingen die u nodig heeft bij uw werkzaamheden.

Werken in de webapplicatie

Selecteert een woningeigenaar u als erkend deskundige? Dan verschijnt de aanvraag automatisch in uw werkvoorraad in de webapplicatie op www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nlExterne link. Controleer het geüploade bewijs. Als alles in orde is, wordt het energielabel automatisch opgenomen in het landelijke register van energielabels EP-online. De woningeigenaar krijgt daarvan automatisch bericht.

Onderhoud en meldingen

Op donderdag 23 januari 2020 vanaf 5:00 uur vindt gedurende enkele uren onderhoud plaats aan EP-onlineExterne link, VELExterne link en de Energiebesparingsverkenner voor woningenExterne link. Op deze sites staan hiervan meldingen. Excuses voor het ongemak.

De vereenvoudigde methodiek VELExterne link (energielabelvoorwoningen.nl), die vanaf 1 januari 2015 wordt gebruikt voor het energielabel, is niet langer inzetbaar na het in werking treden van de nieuwe bepalingsmethode (NTA8800). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het voor een woningeigenaar hiermee te ingewikkeld wordt om de energetische kenmerken van een woning zelfstandig te begrijpen, herkennen en bewijzen. RVO is daarom genoodzaakt de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl (VEL) vanaf 1 januari 2021 stop te zetten voor het aanvragen van energielabels. Vanaf die datum moeten woningeigenaren die een energielabel nodig hebben voor de verkoop of verhuur van hun woning, in plaats daarvan een energieprestatie-adviseur inhuren. De werkzaamheden voor erkend deskundige zullen daarom eindigen.Bekijk voor meer informatie de Kamerbrief bij het rapport Vereenvoudigd Energielabel NTA 8800Externe link.

Houd uw profiel up-to-date

Het is belangrijk dat uw profielgegevens in de webapplicatie up-to-date zijn. Zo blijft u goed bereikbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van uw profielgegevens. De meeste gegevens kunt u online aanpassen. Voor het wijzigen van de volgende gegevens moet u het mutatieformulierExterne link gebruiken:

  • het wijzigen van bedrijfsnaam (bij ongewijzigd KVK-nummer)
  • het wijzigen van examengegevens (examennummer/examendatum/exameninstituut/EPA gekwalificeerd)
  • beëindigen van uw werkzaamheden: U wordt pas uitgeschreven als u uw werkvoorraad heeft afgehandeld en dat laat weten aan RVO.nl. U kunt wel alvast uw beschikbaarheid in de webapplicatie op 0 zetten, zodat uw werkvoorraad niet ongewenst oploopt

RVO.nl controleert een aantal gegevens voordat wijzigingen worden doorgevoerd in de webapplicatie. Bij vragen nemen wij contact met u op.

Als het KVK-nummer van uw bedrijf verandert, dan moet u nieuwe eHerkenning aanvragen en daarmee zich opnieuw registreren in de webapplicatie.

Gebruiksvoorwaarden erkend deskundigen

RVO.nl is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de webapplicatie voor woningeigenaren en erkend deskundigen. Daarom stellen we voorwaarden aan het gebruik van de webapplicatie. De gebruiksvoorwaarden zijn een samenvatting van de regels die sinds januari 2015 gelden voor erkend deskundigen. Deze voorwaarden zijn in lijn met de wet Oneerlijke Handelspraktijken uit het Burgerlijk Wetboek.

Toegang met eHerkenning

U heeft toegang tot de webapplicatie via eHerkenning. Dit abonnement is een bepaalde tijd geldig, dus verleng het op tijd om inlogproblemen te voorkomen. Is het abonnement verlopen? Dan moet u een nieuw abonnement afsluiten bij een leverancier van eHerkenningsmiddelen en deze opnieuw koppelen in de webapplicatie.

> eHerkenningsmiddelExterne link

Kennis op peil houden

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om uw werk goed te blijven doen. Volg regelmatig een opfriscursus of training om uw kennis op peil te houden. Word lid van een brancheorganisatie voor kennisuitwisseling met collega’s. Zij kunnen u ook meer vertellen over cursussen en trainingen. Bekijk ook de handleidingen en FAQ’s.

Daarnaast gebruiken we het communicatieplatform www.energieslag.rvo.nlExterne link om te communiceren met de erkend deskundigen. Dit platform heeft een besloten groep specifiek voor erkend deskundigen. Deze groep heeft als doel dat de erkend deskundigen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, kennis kunnen uitwisselen en kunnen discussiëren.

RVO.nl gebruikt deze groep om te communiceren over korte nieuwsberichten, verslagen van bijeenkomsten, nieuws over belangrijke documenten voor de doelgroep etcetera. Ook is het hier mogelijk om vakinhoudelijke vragen te stellen over het werk van de erkend deskundigen. Reden genoeg om lid te worden.

Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

Omdat de verkoopbrochure als bewijsmateriaal dient, moeten de kenmerken van de woning hierin helder omschreven zijn. Er mag geen discussie zijn of bepaalde woningkenmerken wel of niet aanwezig zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn. Ook moeten de naam van de makelaar en het adres of de bouwlocatie van de woning altijd vermeld worden. Er geldt geen eis voor de geldigheidsdatum van de verkoopbrochure.

Beschrijft de verkoopbrochure de woningkenmerken niet duidelijk genoeg of is er aanleiding tot twijfel? Dan moet de erkend deskundige het bewijs afkeuren en om aanvullend bewijs vragen.

Samenvatting

Samenvattend gelden de volgende eisen rond de brochure:

  • In de brochure is de makelaar vermeld die de brochure heeft opgesteld, en het adres of de bouwlocatie van de woning.
  • De brochure bevat een duidelijke foto of beschrijving van de woningkenmerken.
  • U bent als erkend deskundige zelf verantwoordelijk voor de controle of de woningkenmerken voldoende aannemelijk zijn aangetoond in de brochure. Vraag bij twijfel om aanvullend bewijs.

Betalen met iDEAL

Met iDEAL regelt u automatisch dat uw klanten u via de webapplicatie betalen.> iDEAL (Energielabel)Externe link

Controle en handhaving

RVO.nl controleert of de informatie van de aanmelding in de webapplicatie in orde is, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het bewijs van vakbekwaamheid. Ook controleren wij de prijsinformatie die u presenteert. Deze informatie moet transparant en eenduidig zijn, zodat woningeigenaren een goede vergelijking kunnen maken.

Voldoet u niet aan de regels en toelatingseisen?

Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het inactiveren van uw account in de webapplicatie. Ook kunnen we de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) of Autoriteit Consument & Markt informeren. De ILT bekijkt of u bewijsmateriaal op de juiste manier heeft gecontroleerd. Bij een onjuiste beoordeling kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland