Erkenningsplicht en vergunning importeren vuurwerk

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komt een gedragscode die de vuurwerkbranche vanaf de import tot aan de verkoop verantwoordelijk maakt voor de veiligheid en legaliteit van vuurwerk.

Importeert u bedrijfsmatig (particulier) vuurwerk of pyrotechnische artikelen, bijvoorbeeld voor theatergebruik? Straks moet u door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) erkend zijn om dit te mogen doen. Zonder deze erkenning krijgt u straks geen vergunning om knal- en siervuurwerk in te voeren.

Voor wie?

Importeurs van vuurwerk en pyrotechnische artikelen

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven