Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Bent u houder van een kindercentrum met voorschoolse educatie en loopt u door de coronacrisis achter op het programma? Dan kunt u de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aanvragen.

U kunt met deze subsidie een programma betalen om de achterstand bij peuters in te halen of te voorkomen dat ze nog meer achterstand krijgen. Dit programma gebruikt u naast uw gewone programma.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatieExterne link aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u geeft reguliere voorschoolse educatie en u staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • de peuters hebben een indicatie voor voorschoolse educatie
  • u helpt met het extra programma minimaal 5 peuters
  • het extra programma duurt minimaal 10 uur en maximaal 16 uur per week, naast uw gewone programma en de voorschoolse educatie
  • het extra programma moet minimaal 2 weken en mag maximaal 5 weken duren
  • u doet het extra programma tussen 4 juli 2020 en 4 januari 2021
  • u krijgt nog geen financiering van het Rijk of de gemeente voor deze activiteiten
  • uw gemeente weet dat u deze subsidie aanvraagt
  • u vraagt geen geld aan de ouders/verzorgers

Bekijk alle voorwaardenExterne link voor de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie.

Hoe kunt u aanvragen?

U kon de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aanvragenExterne link bij DUS-I tot en met 28 juni 2020. U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven