Dit artikel is gerelateerd aan:

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Bent u houder van een kindercentrum met voorschoolse educatie? En loopt u door de coronacrisis achter op het gewone (‘reguliere’) programma? Dan kunt u de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aanvragen.

U kunt met deze subsidie een programma betalen om de achterstand bij peuters in te halen (inhaalprogramma). Of om te voorkomen dat ze nog meer achterstand oplopen (ondersteuningsprogramma). Een inhaal- of ondersteuningsprogramma gebruikt u naast uw gewone programma.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u geeft gewone (‘reguliere’) voorschoolse educatie en u staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • de peuters hebben een indicatie voor voorschoolse educatie
  • u helpt met het extra programma minimaal 3 peuters
  • het extra programma duurt minimaal 1 uur per week gedurende meerdere weken. Het totaalaanbod (inclusief het normale programma) duurt maximaal 6 uur per dag
  • het extra programma houdt u naast uw gewone programma en de voorschoolse educatie
  • u geeft het extra programma tussen 10 juli 2021 en 9 januari 2022
  • u krijgt nog geen financiering van het Rijk of de gemeente voor deze activiteiten
  • uw gemeente weet dat u deze subsidie aanvraagt
  • u vraagt voor het extra programma geen geld aan de ouders/verzorgers

Bekijk alle voorwaarden voor de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon de Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van 1 augustus tot en met 10 september 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven