Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Bent u mkb'er in Friesland met een exportwens? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân. Deze regeling ondersteunt mkb-ondernemers financieel bij het realiseren van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Als Friese ondernemer kunt u subsidie ontvangen van maximaal een derde van de kosten voor het realiseren van export gerelateerde activiteiten. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000 en € 10.000.

Wanneer komt u in aanmerking?

Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking.

Hoe kunt u aanvragen?

U kon subsidie online aanvragen tot en met 31 december 2020. U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven