Internetconsultatie: geef uw mening over wetsvoorstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Wilt u bijdragen aan de verbetering van de regels? Op Internetconsultatie.nl kunt u reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Internetconsultatie is het uitgangspunt bij alle nieuwe wetten en regels. Er zijn uitzonderingen, zoals spoedwetten of fiscale voorstellen.

Totstandkoming van wetten

Nieuwe en gewijzigde wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) treden in werking op 2 vaste verandermomenten (VVM): 1 januari en 1 juli. Voor ministeriële regelingen zijn dat 4 vaste verandermomenten: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Op deze vaste inwerkingtredingsdata bestaat een aantal uitzonderingen. Daardoor kunnen nieuwe en gewijzigde wetten en regels ook op andere data ingaan.

Informatie over de totstandkoming van wetten vindt u op de websites van verschillende overheidsorganisaties. Ook vindt u daar wetten in voorbereiding en volledige wetteksten.

Rijksoverheid.nl

Overheid.nl

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven