Flinke investering aanpak cybercrime

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2019

Wat gaat er veranderen?

In 2019 gaat de overheid flink investeren in de aanpak voor een digitaal weerbaar Nederland. De grootte en de ernst van de dreigingen van cybercrime zijn nog altijd aanzienlijk. Cybercrime blijft zich in snel tempo ontwikkelen. Het gaat om de aanpak van:

 • digitale diefstal
 • afpersing
 • fraude
 • het platleggen van websites
 • bedrijfsspionage

Hiervoor kiest de overheid voor een integrale aanpak in samenwerking met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. De aanpak richt zich voor cybercrime op:

 • voorkomen
 • opsporing
 • slachtofferhulp
 • onderzoek
 • makkelijker maken van aangifte

Voor wie?

 • alle ondernemers

Wanneer?

Deze aanpak van cybercrime start in 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven