Afvalstoffenbelasting op storten of verbranden afval buiten Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Gaat u afval buiten Nederland storten of verbranden? En brengt u de afvalstoffen naar het buitenland met een EVOA-vergunning? Dan moet u straks afvalstoffenbelasting betalen. Het belastingtarief wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen en is hetzelfde als het binnenlandse tarief voor storten of verbrandenExterne link.

Voor wie?

  • afvalbedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven