Basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat is er veranderd?

Heeft u personeel? Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Voor wie?

  • Werkgevers
  • Arbodienstverleners
  • Bedrijfsartsen

Wanneer?

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is ingegaan op 1 juli 2017. Werkgevers hadden tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven